Menu Główne

WOLONTARIAT

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PROMUJACY WOLONTARIAT

czas trwania konkursu: 29 listopada 2016 – 29 maja 2017

Harmonogram działań:

Lp.

Temat

Sposób realizacji

Termin

1.

„Rola samorządu uczniowskiego w szkole”

1.Przeprowadzenie klasowej pogadanki na godzinie wychowawczej „Czym jest samorząd uczniowski”

2. Poznanie przepisów regulujących działanie SU, zakres działań SU

grudzień

2.

„Wolontariat w szkole”

1. Promocja idei wolontariatu poprzez:

- Zorganizowanie apelu,

- Zamieszczenie na SPE prezentacji

- Prowadzenie zakładki na www oraz gazetki szkolnej dotyczącej działań wolontariatu w szkole

- Wykonanie plakatu w każdej klasie promującego ideę wolontariatu

grudzień - maj

3.

„Dzień Wolontariusza                 w szkole”

Apel podsumowujacy pracę wolontariatu w szkole

- wyróżnienie uczniów najbardziej zaangażowanych w wolontariat.

maj

4.

„Czy warto pomagać”

Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat: „Czy warto pomagać”?

Opracowanie i zamieszczenie na SPE ankiety dla uczniów i nauczycieli

kwiecień

5.

Akcja „Pomóżmy Danielowi stanąć na nogi”

Przygotowanie i przeprowadzenie przez charytatywnej w środowisku lokalnym „Pomóżmy Danielowi stanąć na nogi”

grudzień

6.

„Nasi nauczyciele”

 - Przeprowadzenie wywiadu z nauczycielami                                                 -Wykonanie portretów nauczycieli szkoły                                                           -zaprezentowanie ciekawych informacji o nauczycielach w postaci gazetki szkolnej na korytarzu

Marzec

7.

„Pomocne dłonie w naszej szkole”

Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcje charytatywną o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim:

-Akcja „Szlachetna paczka” (zebrano 17 paczek)

 -„I Ty możesz zostać Swiętym Mikołajem

-Kiermasz ozdób Bozonarodzeniowych na rehabilitację Daniela Lewińskiego

- Zbiórka słodyczy dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie

- "Zabawki na misje” – zbiórka zabawek dla podopiecznych polskiego misjonarza w Papui Nowej Gwinei

grudzień-maj

8.

„Pomaganie jest fajne”.

Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego

-Opracowanie regulaminu konkursu

-Przeprowadzenie konkursu w ZS8

-Wybór i nagrodzenie najlepszych prac

marzec/kwiecień

9.

„Poczytaj mi kolego”,

Przeprowadzenie akcji samopomocy na rzecz uczniów w szkole, pomoc uczniom mającym problemy w nauce

-przekazanie do dnia 02.02.2017 przez nauczycieli listy uczniów którym potrzebna jest pomoc w nauce

-spotkanie z wolontariuszami w celu przydziału zadań i miejsca pomocy młodszym uczniom,

luty-maj

10.

 

Udział w akcjach PCK Oddział Lublin – np. zbiórki zywności przed Wielkanocą w sklepach „Tesco”, „Stokrotka”, „Gorączka złota”

 

Grudzień - maj

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@zs8.lublin.eu
  NIP 946 181 32 14
  REGON 000767397
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć