Menu Główne

Medale i odznaczenia

Wirtualny spacer

        

  

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI

kl. 1 - 7  SP39

Środa 20.09.2017

godz. 16.30

kl. 2 - 3 G25

Czwartek 21.09.2017

godz. 16.30 

--------------------------------

Serdecznie zapraszamy

Gra miejska 2017

                       

Sukces naszych uczennic w konkursach przedmiotowych

liczba odwiedzin: 1500539

Szkoła realizuje projekty

      

 

Uzyskane certyfikaty

Wiadomości

 •  "Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej" 

 • Dh. phm. Wanda Łazowska ps. „Diana” urodzona 16 lipca 1926 roku w Lublinie. Cały okres swojego życia  mieszkała w Lublinie. Z harcerstwem związana od roku 1935 roku w drużynie harcerskiej przy Szkole Powszechnej nr 9 im. Narcyzy Żmichowskiej w Lublinie. W roku 1938 złożyła przyrzeczenie harcerskie – otrzymała Krzyż Harcerski i funkcję zastępowej oraz została delegowana do Pocztu Sztandarowego.

 • Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018.

  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

  - bezrobocie,

  - niepełnosprawność,

  - ciężka lub długotrwała choroba,

  - wielodzietność,

  - brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,

 • 4 września 2017 roku na uroczystej inauguracji roku szkolnego spotkali się uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Zemborzycach. O godzinie 9.00 wszyscy nauczyciele i uczniowie byli w sali gimnastycznej, gdzie miała miejsce część oficjalna. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego uczciliśmy minutą ciszy pamięć zmarłej dh. Wandy Łazowskiej ps. "Diany".

 • Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

  W roku szkolnym 2017/2018 pomoc jest udzielana uczniom:

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@zs8.lublin.eu
  NIP 946 181 32 14
  REGON 000767397
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć