Menu Główne

 • 5 października 2022 roku odbył się apel Samorządu Uczniowskiego podczas którego p. dyrektor Małgorzata Bielecka podała wyniki wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na stanowiska Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia, które odbyły się 29 września 2022.

  W głosowaniu udział wzięło 224 uczniów.

  W wyniku głosowania do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybrani zostali:

  • Jakub Wilczek (klasa 8b) – 112 głosów,
  • Natalia Mołdoch (klasa 8a) – 27 głosów,
  • Zofia Zięba (klasa 6a) – 26 głosów,
  • Mateusz Dejnek (klasa 6b) – 19 głosów,
  • Aleksandra Zubilewicz (klasa 4a) – 15 głosów.

   

  Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Jakub Wilczek.

  Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego została Natalia Mołdoch.

  Sekretarzem Samorządu Uczniowskiego została Zofia Zięba.

  Członkami Samorządu Uczniowskiego zostali Mateusz Dejnek oraz Aleksandra Zubilewicz.

  Nastąpiły także zmiany w na stanowiskach Opiekuna Samorządu, oraz  Rzecznika Praw Ucznia.

  Opiekuna Samorządu została pani Paulina Adamczyk, natomiast na Rzecznika Praw Ucznia  wybrana została pani Monika Polisiakiewicz.

   

  Piotr Bataszow

  21.10.2022 13:29 | więcej »
 • 28 września 2021 roku odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na stanowiska Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. Wybory poprzedzone były tygodniową kampanią wyborczą. W wyniku głosowania do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybrani zostali:

  • Dominik Ukalski (klasa 6a) – 82 głosy,
  • Krzysztof Lizak (klasa 8b) – 71 głosów,
  • Dominika Gil (klasa 8a) – 55 głosów,
  • Mateusz Dejnek (klasa 5b) – 13 głosów,
  • Anastazja Mrugała (klasa 5b) – 7 głosów.

  Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Dominik Ukalski.

  Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego został Krzysztof Lizak.

  Sekretarzem Samorządu Uczniowskiego została Dominika Gil.

  Członkami Samorządu Uczniowskiego zostali Mateusz Dejnek oraz Anastazja Mrugała.

  Funkcję Opiekuna Samorządu, szósty rok z rzędu objął pan Piotr Bataszow, natomiast na Rzecznika Praw Ucznia wybrana została pani Anetta Gawryluk.

   

   

  Piotr Bataszow

  16.01.2022 19:19 | więcej »
 • 30 września 2020 roku odbył się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego oraz na stanowiska na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia. W wyniku głosowania do Zarządu Samorządu Uczniowskiego wybrani zostali:

  • Radosław Sołtys (klasa 8b) – 53 głosy,
  • Zofia Baran (klasa 8a) – 53 głosy,
  • Krzysztof Lizak (klasa 7b) – 41 głosów,
  • Kacper Krzemiński (klasa 4a) – 31 głosów,
  • Julia Tuziemska (klasa 7a) – 27 głosów.


  W związku z równą liczbą głosów uzyskanych przez dwoje kandydatów zorganizowane zostało tajne głosowanie wśród nowo wybranych członków Zarządu Samorządu Uczniowskiego, w którym na Przewodniczącego wybrano, Radosława Sołtysa (3 głosy).

  Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego została Zofia Baran.

  Sekretarzem Samorządu Uczniowskiego został Krzysztof Lizak.

  Członkami Samorządu Uczniowskiego zostali Julia Tuziemska oraz Kacper Krzemiński.

  Funkcję Opiekuna Samorządu, piąty rok z rzędu objął pan Piotr Bataszow, natomiast na Rzecznika Praw Ucznia ponownie wybrana została pani Monika Polisiakiewicz.

  12.10.2020 07:52 | więcej »
 • Dnia 3października 2018 roku odbył się apel, podczas którego Pan Piotr Bataszow, ponownie wybrany na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, przedstawił uczniom Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie Radną Młodzieżowej Rady Miasta Lublin oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor, która omówiła zasady jakimi kierować powinni się przedstawiciele samorządów klasowych oraz wszyscy uczniowie naszej szkoły.

  Podczas apelu przedstawiony został również ogólny plan działań samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019.  Pan Bataszow zwrócił się także do uczniów całej Szkoły z prośbą o aktywne uczestnictwo w pracach SU oraz wykazywanie własnych inicjatywy w działaniu na rzecz szkoły.

  GALERIA

  03.10.2018 19:51 | więcej »
 • 28 września 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów odbyły się wybory podczas, których uczniowie dokonali wyboru Zarządu Samorządu Uczniowskiego, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Rzecznika Praw Ucznia.  Dodatkowo uczniowie klas trzecich gimnazjum wybierali swojego przedstawiciela do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

  Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas 4 – 8 SP i 3 gimnazjum. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza, a po ich zakończeniu dokonała ona obliczenia głosów.

  WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  Do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie wybrani zostali:

  1.  Przewodniczący – Mateusz Wójcik – uczeń klasy 3B gimnazjum

   2. Zastępca przewodniczącego – Łukasz Zięba – uczeń klasy 8b szkoły podstawowej

  3. Sekretarz – Joanna Korkosz – uczennica klasy 8a szkoły podstawowej

  4.Członek – Krzysztof Lizak - uczeń klasy 5b szkoły podstawowej

  5. Członek – Kaja Możdzeń – uczennica klasy 6b szkoły podstawowej

  Liczba uprawnionych do głosowania:  254

  Liczba oddanych głosów: 228

  Liczba głosów ważnych: 224

  Liczba głosów nieważnych: 4

   

  WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN

  Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin wygrała:

  Oliwia Dadej - uczennica klasy 3B gimnazjum

  Liczba uprawnionych do głosowania: 52

  Liczba oddanych głosów: 44

  Liczba głosów ważnych: 44

  Liczba głosów nieważnych: 0

   

  OPIEKUNEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZOSTAŁ:

  PAN  PIOTR BATASZOW

  RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA ZOSTAŁA:

  PANI ANNA KRAWCZYK

   

   WSZYSTKIM ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!

  GALERIA

  03.10.2018 19:51 | więcej »
 • 24 stycznia 2018 roku Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem Panem Piotrem Bataszow spotkali się z Panią Dyrektor Grażyną Daniewską w celu podsumowania pracy w I semestrze roku szkolnego 2017/2018. Podczas zebrania uczniowie pozytywnie ocenili działania podejmowane w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Spotkanie było również doskonałą okazją do wymiany pomysłów i stworzenia planu działań na kolejne miesiące nauki.

  GALERIA

  25.01.2018 20:55 | więcej »
 • Dnia 8 listopada 2017 roku odbyło się zebranie Samorządu Uczniowskiego z Panią Dyrektor i Opiekunem Samorządu. Calem spotkania było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań uczniów naszej szkoły oraz opracowanie działań związanych z przystąpieniem szkoły do programu Szkoła Promująca Zdrowie. Samorządy Klasowe wypełniały ankiety a następnie przygotowały swoje propozycje zmian, których możliwa realizacja została omówiona na forum SU.

  GALERIA

  16.11.2017 13:21 | więcej »
 • Dnia 6 października 2017 roku odbył się apel, podczas którego Pan Piotr Bataszow, ponownie wybrany na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, przedstawił uczniom Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie Radnego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, Zarząd Samorządu Uczniowskiego i kierowników Sekcji SU. Następnie Pani Dyrektor  Grażyna Daniewska przedstawiła Sylwetkę Absolwenta Szkoły, przypomniała o obowiązkach uczniów i omówiła bieżące kwestie związane z zasadami zachowania w szkole.

  Podczas apelu przedstawiony został również ogólny plan działań samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018.  Opiekun Samorządu zwrócił się także do uczniów z prośbą o aktywne uczestnictwo w pracach SU oraz wykazywanie własnych inicjatywy w działaniu na rzecz szkoły.

  GALERIA

  10.10.2017 14:28 | więcej »
 • Dnia 7 października 2016 roku odbył się apel, podczas którego Pan Piotr Bataszow, wybrany w tegorocznych wyborach na opiekuna samorządu, przedstawił uczniom Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie skład Samorządu Uczniowskiego. Następnie Pani dyrektor, Grażyna Daniewska przypomniała o obowiązkach uczniów oraz zwróciła szczególną uwagę na ich prawa. Podkreśliła przy tym, jak ważne jest korzystanie z nich i ich respektowanie.

  Podczas apelu przedstawiony został również plan działań samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017.  Na koniec spotkania Pan Bataszow zwrócił się do uczniów całego Zespołu z prośbą o świadome i odpowiedzialne uczestnictwo oraz wykazywanie inicjatywy w działaniu na rzecz szkoły. Pani Agnieszka Siwek, Rzecznik Praw Ucznia, poinformowała o dniu i godzinie pełnienia dyżuru.

  ZAPRASZAMY DO GALERII

  24.10.2016 19:20 | więcej »
 • Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego klas 4-6 SP i 1-3 Gim. oraz do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Były plakaty, ulotki i hasła przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły do SU,  MRML oraz  Opiekuna SU i Rzecznika Praw Ucznia.

  01.10.2016 23:28 | więcej »
 • Dnia 30.09.2015 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV – VI SP i I – III Gimnazjum. Jednocześnie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. 

  Spośród wszystkich nauczycieli szkoły uczniowie wybierali również Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia.

  Trzy komisje wyborcze czuwały nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jej zakończeniu dokonały obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była pani  Dyrektor Grażyna Daniewska i pani Agnieszka Siwek.

  07.03.2016 17:56 | więcej »
 •   Dnia 26.09.2014r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole. Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie klas IV – VI SP i I – III Gimnazjum. Jednocześnie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.  
  Trzy komisje wyborcze czuwały nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jej zakończeniu dokonały obliczeń głosów. Nauczycielem nadzorującym przebieg wyborów była pani Agnieszka Siwek.

  07.03.2016 17:54 | więcej »
 • WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN 2014!
  Do 18 września 2014 roku następuje zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta.  Kandydatów na radnych zgłaszają uczniowie danej szkoły - gimnazjum ( zespołu szkół).
  Zgłoszenie należy dokonać na piśmie wraz z oświadczeniem kandydata o zgodzie na Komisje kandydowania.
  Zgłoszenia kandydatów na radnych przyjmują komisje wyborcze.
   
  18.09.2014 10:09 | więcej »
 • 9 października Samorząd Uczniowski zorganizował spotkanie społeczności szkolnej. Przedstawił wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego, wyborów Rzecznika Praw Ucznia oraz opiekuna SU. Poznaliśmy członków powołanych przez samorząd sekcji.

  Do Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego  w Lublinie wybrani zostali:

  15.10.2013 15:24 | więcej »
 • Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

  przeprowadzonych 26 września 2013 roku  w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie

  26 września 2013r. wśród uczniów naszej szkoły odbyły się wybory do SU i MRML

  07.03.2016 17:57 | więcej »
 • W dniach 23 – 25 września,  w naszej szkole odbędzie się kampania wyborcza w ramach wyborów do Samorządu Uczniowskiego oraz wyborów do MRML. W tym czasie kandydaci prezentować będą swoje programy wyborcze.  Głosowanie odbędzie się   26 września podczas przerw obiadowych na małej sali gimnastycznej:

  •  pierwsza przerwa obiadowa: głosują uczniowie klas gimnazjalnych (głosowanie na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego oraz na kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin),
  • druga przerwa obiadowa: głosują uczniowie szkoły podstawowej (głosowanie na kandydatów do Samorządu Uczniowskiego).

  W dniu wyborów obowiązuje cisza wyborcza.

  24.09.2013 14:04 | więcej »

RZECZNIK PRAW UCZNIA - Monika Polisiakiewicz

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO - Paulina Adamczyk

Regulamin Samorządu

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć