Menu Główne

 • Odszedł na Wieczną Wartę

  ŚP

  Janusz MATUSEWICZ, ps. „Urok”

  kapitan  Wojska Polskiego, doktor chemii, nauczyciel akademicki, Harcerz Rzeczpospolitej

  urodzony 24.06.1929 r. w Wilnie, zmarł 14.01.2018 r. w Lublinie

  Do Związku Harcerstwa Polskiego wstąpił w 1937 roku. Został najpierw zuchem a potem harcerzem Błękitnej Trójki – drużyny, która miała siedzibę przy Szkole Ćwiczeń im. Królowej Jadwigi w Wilnie przy ul. Ostrobramskiej, w dawnym Klasztorze OO. Bazylianów. Tam też uzyskał stopień wywiadowcy.

   

  Szkołę podstawową ukończył w 1942 roku, a w następnym na tajnych kompletach pierwszą klasę gimnazjum. Do tajnej organizacji Szarych Szeregów został przyjęty w Wilnie na początku lipca 1942 r. z inicjatywy kolegów i przyjaciół: Piotra Karpowicza ps. „Rybka" i Zbigniewa Szelkinga ps. „Szelka". Przysięgę złożył na ręce porucznika Piekarskiego ps. „Osterwa” na wileńskim Zwierzyńcu. Otrzymał przydział do 1 plutonu 3 kompanii harcerskiej Szarych Szeregów przy dowództwie 1 pułku im. B. Chrobrego zgrupowania Wilno-Śródmieście. Od tego czasu pełnił funkcję łącznika wywiadowcy. Był przydatny organizacji, ponieważ jego ojciec miał przedsiębiorstwo w środku miasta, a w związku z tym posiadał telefon. Do jego obowiązków należało dyżurowanie przy telefonie, przenoszenie rozkazów, dokumentów, czasem broni krótkiej. Wielokrotnie ubezpieczał ludzi z dokumentami, dostarczał dokumenty do aptek i zabierał paczki z medykamentami. Co jakiś czas odbywał zbiórki na Karolinkach, które prowadził podporucznik „Bohun” lub podporucznik „Wilk”. Zapoznawali się z budową i obsługą różnego rodzaju bronią, obchodzeniem się z granatami oraz ćwiczyli umiejętność czytania map i topografii. Po szczegółowym egzaminie przedostał się do Uderzeniowego Batalionu Kadrowego. Dostał przydział do 1 plutonu łączności 3 kompanii 3 batalionu 77 pułku piechoty. Po odbyciu przeszkolenia bojowego powrócił do Wilna. Został odkomenderowany do miejscowości Sałaty, potem Wilkieliszki i Krawczuny. Na tym terenie działały oddziały niemieckie, ukraińskie, łotewskie. Podczas jednej z akcji został ranny w prawą łydkę. Powrócił do Wilna, brał udział w akcji „Osra Brama”. Kiedy zaczęło się Powstanie Warszawskie, dowódca jego pododdziału powiedział: „Kto chce, idzie do domu, kto chce  - na Warszawę”. Większość poszła na Warszawę. Pewnej nocy kiedy spali w stodole w Rodziszkach, okrążyli ich sowieci. Kazali rzucić broń na jeden stos, po którym przejechały czołgi. Wszystkich wywieźli do Kaługi – obozów jenieckich NKWD. Po trzech miesiącach sowieci wysłali 15 chłopców, w tym Janusza, do Moskwy po stare żołnierskie mundury dla więźniów. Eskortowali ich młodzi sierżanci. Na moskiewskim dworcu uciekli im. Janusz Matusewicz wrócił do Wilna (połowa października 1944 r.).Wstąpił do formującego się pododdziału – I Batalion Nadniemeński, gdzie przebywał do 20 grudnia 1944 r. Na początku 1945 roku przyjechał z Wilna do Lublina w ramach repatriacji. Tu ponownie wstąpił do harcerstwa, zdobył stopień Ćwika i na kursie zorganizowanym w Gimnazjum im. St. Staszica – stopień drużynowego. Zorganizował drużynę harcerską przy szkole , do której uczęszczał. Kilkakrotnie pełnił funkcję komendanta obozów harcerskich w Pszczelej Woli i okolicach Dusznik-Zdroju. Pod koniec lat czterdziestych, kiedy tradycje przedwojennego harcerstwa i tekst przysięgi zostały zmienione, zawiesił działalność w tej organizacji mając nadzieję, że kiedyś w wolnej Ojczyźnie do niej powróci. W 1950 roku ukończył Gimnazjum i Liceum Technologiczno-Chemiczne i podjął studia wyższe na sekcji chemicznej wydziału matematyczno-fizyczno-chemicznego UMCS.

  24.11.1950 r. został nagle aresztowany przez tzw. Informację Wojskową Urzędu Bezpieczeństwa. Przesiedział miesiąc przy ul. Chopina 11. Ścigano go za „grzechy" wojenne, jednak niczego mu nie udowodniono. Po opuszczeniu koszar zgłosił się do PUR-u  (Państwowy Urząd Repatriacyjny) na Majdanku. Potem wyrobił sobie dokumenty, „przy okazji" odmłodził się o rok. W 1955 roku ukończył studia chemiczne. Uzyskał stopień doktora. Był wybitnym dydaktykiem w Zakładzie Chemii Fizycznej UMCS. Wspólnie z żoną Elżbietą pisał podręczniki do chemii dla uczniów szkół średnich. W latach 1973-80 pełnił funkcję kierownika dydaktyczno-naukowego punktu konsultacyjnego chemii UMCS w Jarosławiu. W latach 1980-1981 działał w lubelskiej Solidarności. Był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej UMCS.  Był redaktorem „Solidarności Uniwersyteckiej” – Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie”. Od 1992 roku uzyskał uprawnienia kombatanta i stopień kapitana. W latach 2002-2013 pełnił funkcję prezesa Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów.

  Z upoważnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów uczestniczył w nadaniu imienia Szarych Szeregów szkołom w Starachowicach i Lipie. Wnioskował o nadanie Medalu Pro Memoria szkołom w Kraśniku i Lublinie. Był współprojektantem i koordynatorem wystawienia przy Zespole Szkół nr 8 w Lublinie pomnika „Szare Szeregi są wśród nas”. Na Dzień Zaduszny organizował grupy harcerzy do porządkowania kwater Szarych Szeregów na lubelskich cmentarzach, palenia zniczy, składania kwiatów i pełnienia wart honorowych.

  Odznaczony:
  Krzyżem AK
  Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP
  Krzyżem Zasługi dla ZHP z Rozetą-Miecze
  Odznaką Pamiątkową Akcji Burza
  Odznaką Weterana
  Medalem Prezydenta Miasta Lublin

  Zmarł 14 stycznia 2018 r. w Lublinie. Pogrzeb odbył się 18 stycznia na cmentarzu przy ul. Lipowej.

  Cześć Jego pamięci!

 • BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ

  W dniu 15.01.2018 r. w ramach realizacji zadań programu SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE   klasa 2a uczestniczyła w zajęciach edukacyjnych z przedstawicielem Fundacji Orange - p. Edytą Trocewicz. Podczas spotkania dzieci śledziły przygody bohaterów kreskówki „ Zuźka i Tunio poznają Internet”. Poznały dzięki nim podstawowe mechanizmy funkcjonowania  sieci oraz  zasady bezpiecznego i efektywnego  korzystania z Internetu . Utrwaliły także znaczenie pojęć związanych z siecią (czat, forum, e- mail, poczta) poprzez rozwiązywanie łamigłówek zawartych w kolorowych zeszytach  Fundacji Orange.  Uczniowie poznali również podstawowe zasady netykiety, czyli kulturalnego zachowania w sieci.

  Podczas podsumowania zajęć uczestnicy spotkania chętnie udzielali odpowiedzi na krótkie pytania konkursowe, za które zostali nagrodzeni  drobnymi gadżetami z logo fundacji.

   

  GALERIA

 • ZDOBĄDŹ PRZYJACIÓŁ PRZY WSPÓLNYM CZYTANIU „LEKTURA W PUDEŁKU”

  15. 01. 2018 roku cała społeczność szkolna spotkała się po raz drugi przy wspólnym czytaniu. Tym razem miało ono charakter nietypowy. Uczniowie przygotowali specjalne pudełka, w których znajdowały się rekwizyty z wybranej lektury szkolnej. Ponadto były tam wybrane fragmenty dzieła literackiego, jakie dotyczyły trzech przedmiotów. Wspólne czytanie było więc zarazem formą wizualizacji lektury, opowieścią o niej. Wielu uczniów przygotowało krzyżówki, rebusy, zagadki  i quizy do lektur, a także przebrało się za wybranego bohatera literackiego.

                  Nauczyciele przygotowali konkursy na temat lektur, co spotkało się z żywym zainteresowaniem dzieci i młodzieży szkolnej. Zabawa, polegająca na rozszyfrowaniu rekwizytów czy kostiumów, zmotywowała uczniów do pełnego zaangażowania. Następnie dzieci zostały rozdzielone na pary (tym razem zastosowano podział wiekowy, ze względu na dobór lektur w klasach młodszych i starszych). Cała szkoła zamieniła się w olbrzymią czytelnię. Dzieci czytały fragmenty lektur, przeglądały zawartość pudełek i główkowały się nad zadaniami. Na zakończenie odbył się korowód w rytm piosenek z adaptacji filmowych bajek.

                  Najpiękniejsze pudełka zostaną nagrodzone ocenami bardzo dobrymi oraz celującymi, a także będą wyeksponowane na holu szkoły, aby każdy miał możliwość zatopić się podczas przerwy w nietypowym świecie „pudełkowej lektury”.

  GALERIA

 • „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

  W tym roku szkolnym uczniowie klas 1 a i 1 b wzięli udział w IX edycji programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Jest to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Biurem Prewencji oraz Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronatem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji.

   W ramach programu uczniowie klas 1 a i 1 b uczyli się jak być bezpiecznym podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu, w Internecie i w czasie zabawy. Zdobywali cenną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

   Na koniec programu Puchatek przygotował dla dzieci Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie. Było to 15 pytań w formie pisemnej, jak i obrazkowej. Test okazał się być przyjemnym przypomnieniem najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

  GALERIA

 • Aktualizacja danych

  Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Będzie Bestseller !

 • Noworoczny koncert

  W Nowy Rok w Kazimierskiej Farze odbył się Koncert Noworoczny. Koncert ten inauguruje jubileusz 400 – lecia organów zbudowanych przez Szymona Liliusza. Serca słuchaczy poruszała muzyka organowa w pięknym wykonaniu ks. Attili Hontiego z towarzyszeniem anielskiego głosu Jakuba Wolanina chórzysty „Pueri Cantores Lublinenses” i ucznia klasy 7a naszej szkoły.

  Fragmenty koncertu można posłuchać pod linkiem: LINK

  GALERIA

 • Dajemy radość innym

  20 i 21 grudnia 2017 r. zuchy z klasy 1a wraz z wychowawczynią p. U. Nowakowską i p. E. Flor,  odwiedziły zaprzyjaźnione przedszkola.  Jak co roku składały najstarszym przedszkolakom życzenia świąteczno-noworoczne oraz zapraszały na zajęcia, które będą prowadzone przez naszych nauczycieli i uczniów. Uczniowie odwiedzili Przedszkole "Misiaczek", Przedszkole nr 87 i Przedszkole nr 16 w Lublinie.  Mamy nadzieję, że w II semestrze spotkamy się w naszej szkole na ciekawych zajęciach.

  GALERIA

 • KONKURS: MISJA- KSIĄŻKA! PROSIMY O GŁOSY....

          Sześć dziewcząt z klasy II C naszego gimnazjum bierze udział w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu MISJA- KSIĄŻKA! – odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.       Nasze szkolne literatki: Michalina Bielak, Karolina Brytan, Patrycja Kowalczyk, Aleksandra Paczosa, Dominika Wojcieska, Weronika Zduńczuk stworzyły w inteligentnym systemie wydawniczym książkę „W czterech ścianach duszy”.

       Pierwszy etap to głosowanie internautów, które będzie trwało do 30 stycznia 2018 roku. Do kolejnego przechodzi 25 książek z każdej kategorii wiekowej. Następnie jury przyznaje tytuł laureata trzem wybranym książkom.

     Prosimy Państwa i całą społeczność szkolną o oddanie głosu. Należy wejść na stronę: https://ridero.eu/pl/books/w_czterech_scianach_duszy/ i zagłosować, wybierając jedną z form: Facebook lub Twitter.

  Za zaangażowanie i wsparcie serdecznie dziękujemy.

 • WIGILIA

  „Cicha noc, Święta noc, pokój niesie ludziom wszem…”

  Grudzień to miesiąc pełen radości - światełka na choince, melodie pięknych polskich kolęd i płynące z kuchni zapachy zwiastują zbliżające się święta Bożego Narodzenia.
  W oczekiwaniu na nie cała społeczność naszej szkoły spotkała się w ostatnim dniu nauki na wspólnym kolędowaniu i biesiadowaniu. We wspólnym świętowaniu towarzyszyli nam licznie przybyli goście: Przewodniczący Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów dh Zdzisław Łoziński oraz rodzice i dziadkowie uczniów. W miłej, świątecznej atmosferze obejrzeliśmy przedstawienie jasełkowe przygotowane przez klasy trzecie i ich wychowawczynie. Po odczytaniu Ewangelii, poświęceniu opłatków i życzeniach przystąpiliśmy do spożycia  potraw wigilijnych, jakie zapełniały nasze klasowe stoły. Rodzinną atmosferę dopełniły  życzenia od absolwentów naszej szkoły i dźwięk wspólnie śpiewanych kolęd.

  GALERIA

 • Podsumowanie akcji charytatywnych

  PODSUMOWANIE AKCJI CHARYTATYWNYCH

         Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, w którym każdy z nas odczuwa ogromną potrzebę dzielenia się z innymi. Nasza szkoła od kilku lat przyłącza się do wielu akcji charytatywnych. I w tym roku nie mogło być inaczej:). W ramach pomocy potrzebującym uczniowie wraz ze swoimi rodzicami, nauczycielami i pracownikami szkoły zebrali wspaniałe dary.

  SZLACHETNA  PACZKA                                                          

           Pani Beata, która samotnie wychowuje dwoje dzieci otrzymała wszystko o co prosiła: lodówkę, meble do pokoju syna – sportowca, artykuły spożywcze, słodycze, odzież, pościel, kołdry, poduszki, koc, ręczniki, przybory szkolne i plastyczne, środki czystości, kosmetyki. Ku uciesze wszystkich i wspólnemu zaangażowaniu nazbierało się tego naprawdę sporo:). Osiemnaście dużych, pięknie zapakowanych paczek, lodówkę i meble 9 grudnia 2017 r. wraz z wolontariuszem „Szlachetnej paczki” dostarczyliśmy bezpośrednio do domu pani Beaty. Radości i uścisków było co niemiara. W podzięce otrzymaliśmy szczere uśmiechy szczęśliwej rodziny, dyplom oraz choinkę z aniołkiem, który rozświetla szczególne miejsce w naszej świetlicy szkolnej.

  POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ 2017

  Zebrane w szkole dary w ramach ogólnopolskiej akcji zostały przekazane do Głównego Magazynu Akcji znajdującego się przy ul. Kunickiego w Lublinie. W naszej szkole uzbieraliśmy:                                    

  - żywność długoterminowa 70,4 kg.   

  - słodycze 3,7kg,                                             

  - środki czystości i higieny osobistej 11,6 kg,

  - art. szkolne i papiernicze 7,6kg,

  - książki 17kg,  

  - zabawki 9,2 kg,  

  - obuwie 1kg,  

  - odzież 22,3kg,                                     

   Razem do magazynu akcji zawiezione zostało 142,5 kg. Dary zostaną przekazane potrzebującym dzieciom.                                                                   

  I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM – POMOC DLA HOSPICJUM IM. MAŁEGO KSIĘCIA W LUBLINIE                                 

  Trzecia akcja skierowana była na hospicjum dla dzieci mieszczące się w Lublinie na ul. Lędzian 49.                                                                

      Pomagając hospicjum pomagasz nieuleczalnie chorym dzieciom cieszyć się życiem w otoczeniu najbliższych. Dziękujemy za wsparcie w imieniu wszystkich naszych Podopiecznych!

  Podczas tej akcji cała społeczność naszej szkoły również wykazała ogromne serce. 18 grudnia do Domu Małego Księcia zawieźliśmy:         

  30 paczek pieluch,      

  145 paczek chusteczek nawilżających,

  14 sztuk szamponów i płynów do kąpieli,       

  20 sztuk kremów do pielęgnacji ciała

  3 opakowania chusteczek higienicznych,

  1 zestaw do inhalatora,

  3 gąbki do kąpieli,   

  2 paczki płatków kosmetycznych,   

  13 słoiczków zupek dla dzieci,    

  6,5 kg książek,

  4kg słodyczy

  i 32 sztuki pluszaków  

       Opiekunowie z hospicjum byli wszystkim uczestnikom akcji bardzo wdzięczni za życzliwość i okazaną pomoc. Składali wszystkim życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w miłej, ciepłej atmosferze w gronie najbliższych i kochających ludzi.                      

       Podczas pakowania, segregowania, ważenia i liczenia darów pracy było sporo, ale była ona bardzo sprawnie zorganizowana i przebiegała w nadzwyczaj miłej atmosferze. Wszystkie podarunki sprawiły wielką radość obdarowanym i z pewnością były dla nich dużą pomocą w trudnej sytuacji finansowej.     

  NIE BÓJMY SIĘ POMAGAĆ! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!                        

        Z roku na rok zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników naszej szkoły w różne akcje charytatywne nabiera większego rozmachu. Obdarowywanych jest coraz więcej potrzebujących, którzy często z przyczyn losowych pozostają bez środków do życia. Z pewnością nasza pomoc jest dla nich bardzo ważna i bardzo potrzebna, pamiętajmy o tym, bo wdzięczność i radość w oczach, szczególnie obdarowanych dzieci jest nie do opisania.      

  GALERIA

 • Zielona Kraina

  W dniach 8 i 11 grudnia 2017 roku klasy 4 Szkoły Podstawowej  wzięły udział w warsztatach  kulinarnych organizowanych w naszej szkole  w ramach projektu "Zielona Kraina".

  Zielona Kraina” to unikalny i autorski projekt o zasięgu ogólnopolskim, którego zadaniem jest edukacja młodego pokolenia w zakresie zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania, zgodnie z wytycznymi Instytutu Żywności i Żywienia. Projekt powstał z inicjatywy firm Jeronimo Martins Polska i Green Factory Holding. Partnerem merytorycznym akcji jest Instytut Żywności i Żywienia.

              Warsztaty składały się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczniowie zapoznali się z Piramidą zdrowego żywienia oraz zasadą 5xU. W części praktycznej przygotowywali  zdrową sałatkę warzywną, koktajl owocowo-warzywny i słodką przekąskę z nasion i owoców.

  Dzięki warsztatom uczniowie poznali i utrwalili zasady zbilansowanej diety i przekonali się do spożywania świeżych owoców i warzyw. Okazało się, że jarmuż, roszponka czy seler w koktajlach są bardzo smaczne.

  GALERIA

 • Mikołajki na sportowo

                8 grudnia w naszej szkole odbył się Turniej Mikołajkowy, którego celem było nie tylko wprowadzenie w świąteczny nastrój, ale również świetna zabawa i wpajanie zasad zdrowej rywalizacji. W sali gimnastycznej spotkali się uczniowie w mikołajkowych czapeczkach
  z przygotowanymi transparentami.  Każdą drużynę wspierał nauczyciel i pozostali uczniowie, którzy żywiołowo kibicowali zawodnikom. Współzawodnicząc w różnych konkurencjach sportowych, bawiliśmy się wspaniale. Nie był to jednak koniec mikołajkowych atrakcji...

             Do uczniów zgromadzonych w klasach dobiegły odgłosy dzwoneczków. Na  korytarzu  pojawił się niecodzienny gość. Był nim święty Mikołaj, który przybył, aby spotkać się z uczniami naszej szkoły. Towarzyszyli mu Śnieżynka i Renifer. Wesoły orszak (tylko nieznacznie przypominający naszych gimnazjalistów), wędrował z klasy do klasy, wprowadzając wszystkich w radosny, świąteczny klimat. Wizyta ta wywołała uśmiechy na twarzach zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie przywitali Mikołaja specjalnie przygotowanymi dla niego wierszykami i piosenkami, i z radością przyjmowali prezenty.
  Po raz kolejny przekonaliśmy się, że do naszej szkoły uczęszczają wyłącznie grzeczne dzieci. Dołożymy wszelkich starań, żeby w przyszłym roku Mikołaj odwiedził nas ponownie...

  GALERIA Mikołaj w klasach

  GALERIA 1-3

  GALERIA 4-6

  GALERIA 7 + 2-3GM

 • Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

   

         Dnia 4 grudnia miały miejsce kolejne zajęcia w ramach podejmowanych przez szkołę działań profilaktycznych. Klasy 6 i 7 uczestniczyły w "LEKCJI BEZPIECZEŃSTWA" prowadzonej przez strażnika Straży Miejskiej w Lublinie.

          Choć Internet jest nazywany rzeczywistością wirtualną, czające się w nim zagrożenia są jak najbardziej prawdziwe. Dlatego, korzystając z serwisów społecznościowych (np. Facebooka), czy nawet wysyłając i odpowiadając na maile, trzeba bardzo uważać na to, co robimy. 

            Starając się zachować anonimowość w Sieci często jesteśmy narażani na różnego rodzaju zagrożenia związane
  z bezpośrednimi atakami na nasz komputer, a także na działanie różnego rodzaju wirusów, trojanów, itp. 

        Korzystamy z Internetu coraz częściej również przy użyciu urządzeń mobilnych. Niemal wszyscy też korzystają z portali społecznościowych np. Facebook, Twitter, Instagram. Nierozważne używanie tych serwisów stwarza szereg zagrożeń. Zamieszczane w sieci prywatne informacje, komentarze, osobiste materiały filmowe, fotografie – wszystko to może zostać wykorzystane przeciwko ich autorom. Obok natychmiastowych skutków nierozważnych działań w sieci, zwrócić należy też uwagę na skutki odroczone – publikowane materiały lub opinie nawet po latach mogą zaszkodzić młodym ludziom w karierze szkolnej, zawodowej lub życiu osobistym. 

 • SZKOLNE ANDRZEJKI

   

  1 grudnia uczniowie naszej szkoły mieli okazję spędzić wspólnie czas podczas andrzejkowego wieczoru. Była to okazja do zintegrowania społeczności szkolnej przez wspólną zabawę, a jednocześnie powrót do tradycji i obrzędów ludowych. Uczniowie doskonale bawili się na dyskotece i popisywali umiejętnościami podczas karaoke. W klasach czekał na  nich poczęstunek i okazja poznania swojej przyszłości... Uczniowie losowali ciasteczka z wróżbą, przekłuwali papierowe serca, aby odczytać imię swojej sympatii lub zasięgali rady u „profesjonalnych” wróżek, które odczytywały przyszłość z kart, cyfr i wosku.

  Zabawa była udana, humory dopisały, a szczęśliwe wróżby czekają na spełnienie...

  GALERIA 6-7SP 2-3GM

  GALERIA 1-5 SP

 • „ZDOBĄDŹ PRZYJACIÓŁ PRZY WSPÓLNYM CZYTANIU”

  Dnia 1 grudnia 2017 roku rozpoczęliśmy akcję czytelniczą "Wspólne Czytanie" w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie. Grudniowe hasło brzmiało „Zdobądź przyjaciół przy wspólnym czytaniu”.

  Tego dnia uczniowie mieli za zadanie przynieść swoją ulubioną książkę oraz wystąpić w stroju dowolnej postaci z bajek. Wszyscy zostali podzieleni w pary według ustalonych zasad. Uczniowie klas starszych tworzyli parę z młodszymi. Nikt wcześniej nie wiedział z kim taką parę utworzy. Po gorących poszukiwaniach swojego przyjaciela, czytający udawali się do dowolnego miejsca w szkole. Budynek szkolny został opanowany przez czytających w parach uczniów. Na początku spotkania rozmawiali oni o swoich zainteresowaniach i zamiłowaniach czytelniczych. Po lepszym poznaniu,  przez 20 minut czytali książkę wskazaną przez młodszego kolegę. Po czasie przeznaczonym na czytanie uczestnicy podziękowali sobie za wspólną zabawę i wręczyli upominki. Na zakończenie, uczniów i nauczycieli połączył wspólny taniec, który sprawił wszystkim wiele radości.

  GALERIA

 • PUNKT KONSULTACYJNY DORADCÓW ZAWODOWYCH

  W dniu 23 listopada doradcy zawodowi ze Specjalistycznej Poradni Zawodowej w Lublinie służyli poradami indywidualnymi dla rodziców. Psychologowie oferują wsparcie psychologiczno-doradcze w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjno-zawodowych:
  - wyboru szkoły i kierunku nauki za pomocą badań zawodowych
  - problemu z dokonaniem właściwej samooceny dotyczącej poznania swoich zainteresowań,    predyspozycji i osobowości zawodowej
  - konsultacje wspierające doradztwo całożyciowe

  Kolejne spotkanie odbędzie się 25 stycznia o godz. 16.00.
  Zapraszamy rodziców, uczniów i innych zainteresowanych.

  GALERIA

 • Odblaskowa Gmina

  W trakcie zebrań z rodzicami w dniu 23 listopada sierżant sztabowy Iwona Cichocka oraz psycholog Jolanta Wąsowskaz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji przeprowadziły spotkania profilaktyczno - edukacyjne pod nazwą „Odblaskowa Gmina”. Celem spotkania jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jako niechronionych uczestników dróg oraz podniesienie wzrostu odpowiedzialności za siebie poprzez uświadomienie mieszkańcom zasad ruchu drogowego. Zostały podane podstawy prawne, które w sposób definitywny nakazują noszenie elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym. W trakcie pogadanek mundurowi omawiali postawy i nawyki związane z noszeniem odblasków przez pieszych jako uczestników ruchu drogowego, jednocześnie rozdając elementy odblaskowe uczestnikom spotkania.

  GALERIA

 • Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

  W dniu 21 listopada uczniowie klas siódmych i II gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Lublinie. Odbyły się zajęcia na temat cyberprzemocy. Strażnik Marta Mścisz omówiła  zasady reagowania w sytuacjach przemocy w Internecie. Poruszony został problem stalkingu, hejtu czy kradzieży tożsamości. Dyskusja dotyczyła kont na portalach społecznościowych i doświadczeń uczniów związanych z bezpieczeństwem w sieci. Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach.

  GALERIA

 • Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

  Dnia 15 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem uczniów. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie klas VII oraz klas gimnazjalnych. Spotkanie prowadziła sierżant sztabowy Iwona Cichocka, funkcjonariuszka Wydziału Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
  Podczas spotkania poruszona była tematyka związana z zasadami korzystania z publicznych dróg przez uczestników poruszających się na rowerach, motocyklach, skuterach. Omówiono problem odpowiedzialności karnej nieletnich w aspekcie nie tylko przepisów ruchu drogowego, ale także cyberprzemocy, naruszania dóbr osobistych oraz odpowiedzialności młodzieży za zachowania agresywne, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu.
  Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Natomiast uczniów klas gimnazjalnych zainteresowała również droga zawodowa związana ze służbami mundurowymi.

  GALERIA

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@zs8.lublin.eu
  NIP 946 181 32 14
  REGON 000767397
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć