Menu Główne

Ryszard Kaczorowski Harcerz Żołnierz Prezydent

Odsłonięcie Tablicy

Odsłonięcie tablicy poświęconej Ryszardowi Kaczorowskiemu

ostatniemu Prezydentowi II RP na Uchodźstwie

Obejrzyj relacje w telewizji internetowej http://www.itvl.pl/news/odsloniecie-tablicy-poswieconej-ryszardowi-kaczorowskiemu

          Dnia 18 listopada 2011 roku w Zespole Szkół nr 8 w Lublinie odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Prezydentowi II RP na Uchodźstwie. Honorowym gościem ceremonii była Pani Karolina Kaczorowska, małżonka tragicznie zmarłego Prezydenta, która dokonała odsłonięcia tablicy znajdującej się w szkolnej Izbie Pamięci poświęconej harcerzom Szarych Szeregów. Odsłonięcie tablicy poprzedziła msza w intencji Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, odprawiana w kościele p.w. św. Marcina w Zemborzycach.

       Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski był nie tylko wielkim patriotą i mężem stanu, ale także harcerzem Szarych Szeregów, których ideały i wartości przyświecają społeczności Gimnazjum nr 25 im. Szarych Szeregów oraz Szkoły Podstawowej nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego, wchodzących w skład zespołu.

       „Poświęcenie w służbie Ojczyzny jest dla nas przykładem, jak dobro Kraju stawiać ponad wszystko i jak przez całe życie być wiernym przyrzeczeniu harcerskiemu. Jak służyć Bogu, Polsce i bliźniemu” –  oto słowa wypowiedziane przez dyrektor Grażynę Daniewską, podczas uroczystości. Pięknymi wierszami  i ulubionymi piosenkami Prezydenta uczniowie uczcili  pamięć o Wielkim Polaku: „Harcerzu – Żołnierzu – Prezydencie”.

      W uroczystościach wzięli udział: Prezydent Miasta Lublin pan Krzysztof Żuk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin pan Włodzimierz Wysocki, pan Leszk Daniewski Radny Rady Miasta Lublin,przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewódzkiego, Wicekurator Lubelski pani Anna Szczepińska, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania pani Ewa Dumkiewicz - Sprawka, ,  pan Waldemar Wieprzowski Komendant Straży Miejskiej, pan prof. Wojciech Wolski Przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, dh. Zdzisław Łoziński Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, pani prof. Wanda Brzyska Sekretarza Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów oraz członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów, dh. Katarzyna Radzikowska Komendantka ZHP Hufca Lublin, ks. Kanonik Stanisław Opiela Proboszcz Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Marcina, Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy Zemborzyce pani Danuta Daniewską, Przewodniczący Rady Rodziców ZS8 pan Robert Kuchcewicz, rodzice, sponsorzy, lokalne media.

       Na uroczystości gościliśmy rodzinę Pana Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego mieszkającą w Lublinie: Rodzinę Pruszkowskich, Reszków,  Zarzeków, Kaczorowskich.

      Dla uczczenia i  zachowania w pamięci  uroczystości odsłonięcia tablicy  poświęconej  Ryszardowi Kaczorowskiemu ostatniemu Prezydentowi II RP na uchodźstwie. Podarowaliśmy gościom medal pamiątkowy, ufundowany przez rodziców naszych uczniów.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć