Menu Główne

Dh mjr Wiktor Krzewski

KATYŃ…. ocalić od zapomnienia

     Katyń jest szczególnym miejscem na historycznej mapie martyrologii Polaków. Zbrodnia dokonana na naszych rodakach wciąż powraca, niczym jątrząca się rana, której nie jest w stanie zabliźnić czas. Nie można przecież zapomnieć o cierpieniu przechowywanym pod niemą grudą katyńskiej ziemi przez tyle lat… o krzywdzie głęboko zakopanej w zagranicznych archiwach.

Jeszcze rosną drzewa, które to widziały,

Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi.

Niebo zna język, w którym komendy padały,

Nim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi.

Jacek Kaczmarski „Ballada katyńska”

     We współczesnym świecie, gdzie przeszłość odkryła przed człowiekiem wiele tajemnic, a prawda jest jedną z fundamentalnych wartości, tragizm Katynia nadal budzi wiele pytań pozostających bez odpowiedzi. Nikt nie jest w stanie przebić muru milczenia, które staje się wraz z upływem czasu coraz bardziej wymowne.

Oto świat bez śmierci. Świat śmierci bez mordu,

Świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu.

Świat głosu bez ciała i ciała bez Boga,

Świat Boga bez imienia, imienia - bez losu.

Jacek Kaczmarski „Ballada katyńska”

     Prawda jako krzyk sumienia w sprawie Katynia oraz pozostałych bezimiennych miejsc kaźni jest niemym grymasem bólu tych, którzy domagają się szacunku, pamięci. Stąd też obowiązkiem wpisanym w nasze człowieczeństwo jest dążenie do Prawdy. 

Jakże wymowne pozostaje stwierdzenie Jana Pawła II:

     Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która jednocześnie czyni go człowiekiem stanowi o jego człowieczeństwie.

    Społeczność Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie pragnie głosić tę Prawdę, podejmując się pielęgnowania pamięci mordu Katyńskiego, oddając cześć i chwałę. Dąb Pamięci, który  zostanie posadzony, zapuści korzenie również w naszych sercach, wzmocni się siłą przyświecających nam ideałów i zaowocuje pamięcią przyszłych pokoleń. Symbolem owej pamięci jest dla nas dh mjr Wiktor Krzewski. Jego życie, niezłomna postawa i godne szacunku poświęcenie mogą być dla nas drogowskazem w drodze do człowieczeństwa.

Dh mjr Wiktor Krzewski

        Urodził się 17 VIII 1894 r. w Starej Wsi koło Siedlec. Będąc uczniem Szkoły Handlowej Męskiej Zgromadzenia Kupców Miasta Lublina, brał udział w strajku szkolnym 1905 roku. Relegowany ze szkoły, kontynuował naukę
w prywatnej Męskiej Szkole Filologicznej im. Stanisława Staszica. W roku 1911 jako uczeń 7 klasy Szkoły Lubelskiej przyczynił się do powstania skautingu w Lublinie. Po ukończeniu tajnego kursu dla instruktorów skautingu został instruktorem trzech harcerskich drużyn w szkołach: Filologicznej im. Staszica, Szkole Handlowej i „Szkole Lubelskiej”.

W 1912 r. był jednym z trzech komendantów Lubelskiej Okręgowej Komendy Skautowej. Oprócz niego innymi działaczami skautingu byli: Tadeusz Korolko z gimnazjum im. Staszica i Jan Wierzbicki ze Szkoły Handlowej. W 1913 roku zdał maturę w Szkole Lubelskiej.

W sierpniu 1915 r. wstąpił do  I Brygady Legionów. Brał udział we wszystkich bitwach pułku na Wołyniu. W lipcu 1917 r. odmówił złożenia przysięgi i został internowany przez Niemców w Szczypiornie, a następnie w Łomży.

W stopniu porucznika walczył w kampanii 1920 r. przeciwko bolszewikom. Działał w Zarządzie Okręgu Związku Peowiaków w Lublinie. W 1936 r. pełnił funkcję prezesa byłych wychowanków „Szkoły Lubelskiej” oraz przewodniczącego Zjazdu byłych harcerzy Ziemi Lubelskiej z okazji 25-lecia harcerstwa na Lubelszczyźnie.  W latach 1936-1938 był członkiem Zarządu Okręgu ZHP

Po agresji sowieckiej 17 IX 1939 r. wraz z innymi oficerami dostał się do niewoli. W kwietniu 1940 r. został zamordowany w Charkowie.

                                                                       Społeczność Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie

 

Obejrzyj

prezentację

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć