Menu Główne

Rekrutacja 2020/2021

 

REKRUTACJA DO KLASY I SP39 NA ROK SZKOLNY 2020/2021
– WAŻNE INFORMACJE

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względy bezpieczeństwa, rodzic powinien wypełnić wniosek w formie elektronicznej.

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie rekrutują się w terminie : 1 – 8 kwietnia 2020 r.

 

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem  Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie rekrutują się na wolne miejsca w terminie : 21 – 28 kwietnia 2020 r.(do godz.14:00)

 

 1. Rekrutacja do klasy I odbywa się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego pod adresem: https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News

 

 1. W obecnej sytuacji rodzic nie dostarcza wydrukowanego i podpisanego wniosku do szkoły.

 

 1. Wypełniony w systemie Wniosek można podpisać profilem zaufanym (wymagany podpis obojga rodziców) i wysłać na  adres ESP na ePUAP: /SP39LUB/SkrytkaESP

 

 1. Rodzice, którzy nie dysponują profilem zaufanym, wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami (jeżeli dotyczą Wniosku) dostarczają do szkoływ ciągu 7 dni, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w szkołach podstawowych.

 

 1. Rodzice, którzy mają trudności z elektronicznym zgłoszeniem dziecka, proszeni są o kontakt ze szkołą pod nr telefonu: 508 261 701 w godzinach 7:30 – 15:30

 

Regulamin przyjęcia uczniów do Szkoły Podstawowej nr 39 w Lublinie 2020-2021

Strona rekrutacji uczniów do klas I

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej – Terminy

Obwód Szkoły Podstawowej nr 39 w Lublinie

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin

Załącznik do Zarządzenia Prezydenta - terminy

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin

Uchwała Rady Miasta

 

Wniosek zapisu dziecka do świetlicy

Karta zgłoszenia do stołówki szkolnej

Kontakt z sekretariatem w sprawie rekrutacji szkolnej 508 261 701

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  NIP 946 181 32 14
  REGON 000767397
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć