Menu Główne

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło plastyczne "Mały artysta"

Mały artysta

 

PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO  REALIZOWANY W RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH CH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W LUBLINIE

 

 
CELE PROGRAMU
 
CEL OGÓLNY
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych

możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne

 
CELE SZCZEGÓŁOWE
 • wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia;
 • rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych ;
 • rozładowanie trudnych emocji u dzieci oraz wyzwalanie pozytywnych emocji umożliwiających optymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych dzieci;
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi i skupienia na danym zadaniu;
 • uczenie się spędzania wolnego czasu w sposób twórczy;
 • pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem;
 • zapoznanie z różnymi technikami i obserwowanie uzyskanych efektów;
 • promowanie prac i ich autorów poprzez prezentacje na gazetkach szkolnych (wystawa prac) i udział w konkursach;
 • rozwijanie umiejętności manualnych uczniów;
 • wyrabianie umiejętności organizowania warsztatu własnej pracy, ekonomicznego wykorzystania materiałów;
 • rozwijanie i wspieranie poczucia własnej wartości;
 
 
PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 
A) METODY
 • działania praktyczne;
 • doświadczenia i eksperymenty;
 • pokazu;
 •  obserwacja;
 • konkursy.
 • pogadanka;
 • multimedialne środki przekazu Internet;
 • spacer;
 • zabawa;
 • zajęcia plenerowe;

 

B) FORMY PRACY

 

 • indywidualna;                                   
 • grupowa;
 • zespołowa.

                          

 

 
C) TECHNIKI PLASTYCZNE
 

Stosowanie różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi wpływa na wzrost zainteresowania się sztuką plastyczną, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Poniżej przedstawiam ważniejsze techniki, które można wykorzystać w pracy z dziećmi podczas
zajęć plastycznych:

 • FROTTAGE ( FROTAŻ ) - malowanie ciekawej, zróżnicowanej faktury
  (np. liście, skrawki tkanin) farbami i odciskamy je na kartce;
 • COLLAGE ( KOLAŻ ) - wykonanie kompozycji z różnych materiałów
  i naklejenie jej na podłoże (materiały np. skrawki tkanin, skór, falistej tektury, papierów, gazet); można łączyć to z rysunkiem lub malowaniem farbami;
 • OBRAZKI Z KÓŁ - wycinanie z kolorowego papieru kół różnej wielkości, zginanie ich raz lub kilka razy na pół i układanie obrazków; przyklejanie ułożonych wzorów na kartce tak, by praca była przestrzenna;
 • WYDZIERANKA - wydzieranie z papieru kolorowego lub z kolorowych czasopism różnych kształtów i naklejanie na kartkę; można naklejać malutkie kawałki papieru na wcześniej naszkicowany ołówkiem wzór; jako tła można użyć resztek tapet, a elementy obrazka wydzierać z pogniecionego kolorowego papieru;
 • MALOWANIE SZNURKIEM - kartkę należy zgiąć na pół, a następnie otworzyć; na prawej stronie układa się w dowolny wzór umaczane
  w farbie plakatowej sznurki ( czyste końcówki sznurków wystają poza kartkę ); kartkę trzeba zamknąć i kolejno wyciągać sznurki; powstaje ciekawy wzór, do którego można dorysowywać różne elementy;
 • POSYPYWANE OBRAZKI - na papierze lub kartonie (białym bądź kolorowym) szkicuje się obrazek, a następnie maluje klejem po liniach rysunku; bierze się garść herbaty, piasku lub innego sypkiego materiału i posypuje obrazek; drobinki dociska się dłońmi do podłoża i strząsa nadmiar materiału;
 • WYCINANKI Z PAPIERU  -  kształty wycina się nożyczkami, technikę tę można zastosować w zadaniach o charakterze dekoracyjnym
  i w komponowaniu zaproszeń;
 • WYKLEJANKA Z KULEK BIBUŁY  -  naklejenie na przygotowanym wzorze kulek bibuły jedna obok drugiej;
 • MALOWANIE FARBAMI PLAKATOWYMI;
 • RYSUNEK WEGLEM – rysowanie na białym kartonie  za pomocą węgla kreślarskiego;
 • WITRAŻE PAPIEROWE  -  polegają na wycięciu pewnych elementów rysunku i podklejeniu tych miejsc kolorową gładką bibułą.

 

 

MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 

 • materiały plastyczne
 • rekwizyty
 • płyty z muzyką relaksacyjną
 • płyty z muzyką poważną
 • reprodukcje
 • ilustracje
 • fotografie
 • czasopisma tematyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE

 

 

Lp.

Tematy zajęć

Termin

1.

„Kartki walentynkowe” - zaprojektowanie i wykonanie kartek walentynkowych według własnego pomysłu - technika dowolna.

 

 

luty

2.

„Pomysłowe rzeźby ze śniegu” - indywidualne lepienie różnych kształtów ze śniegu według własnego pomysłu, złączenie ich w jedną wspólną rzeźbę. Jeśli nie będzie śniegu lepienie z plasteliny lub z modeliny.

 

3.

„Fantazyjny wazon” - wykonanie wazonu poprzez oklejanie pojemnika różnymi materiałami.

4.

 „Kolorowy rozśmieszaczek” - wykonanie stworka z rękawiczki lub skarpety wypchanej watą. Ozdabianie guzikami i elementami dekoracyjnymi.

5.

Przygoda z orgiami – wykonanie pingwinka i innych zwierząt.

6.

 

 „Kolorowe mozaiki” - kolorowanie i ozdabianie mandali.

11.

Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji „Prezent dla kobiet”.

 

 

 

marzec

12.

Ozdoby z koralików –wisiorki, bransoletki na Dzień Kobiet

13.

Świat nitką malowany”- maczanie nici lub wełny w farbie.

14.

Przygoda z orgiami – koszyczek wielkanocny

15

 Pisanki wielkanocne  - decoupage.

16.

Stroiki wielkanocne – praca przestrzenna.

17.

Kartki świąteczne – technika dowolna.

18.

„Pierwsze kwiaty” – prace przestrzenne na rolce papieru

21.

„Moje ulubione zwierzątko” - oglądanie ilustracji, fotografii i rysunków przedstawiających różne zwierzęta, pogadanka na ten temat. Wykonanie zwierzątka z plasteliny lub z masy solnej na bazie pojemnika plastikowego.

 

 

kwiecień

22.

Przygoda z orgiami:” Kolorowa wiosna”

23.

,,Ziemia najpiękniejsza planeta”- malowanie plakatu na temat ochrony przyrody

24.

Wykonanie zakładki do książki.

 

25.

”Wiosenne kwiaty” - wycinanka z kolorowego papieru

26.

Płaskorzeźby z kolorowej masy

solnej .

27.

„Kwitnące drzewo” - wypełnianie konturów obrazka kulkami z bibuły

29.

Wiosenne fantazje –wyrażanie za pomocą różnych technik plastycznych zmian zaobserwowanych wraz z jej

nadejściem.

 

 

maj

30.

„Wiosenna łąka”- stemple z ziemniaka

31.

Lepienie z plasteliny na temat „Wiejska zagroda” praca grupowa (wspólne tworzenie

 podwórka wiejskiego z różnymi zwierzętami domowymi).

 

Świat w maju” – malowanie pejzażu w plenerze.

32.

Kwiaty dla mamy” - wyklejanka z papieru kolorowego i z kłębuszków wełny;

33.

Przygoda z orgiami – bukiet tulipanów.

34.

"Rzeźba w mydle" - temat dowolny - zwierzątko, głowa.

35.

Ruchome postacie - krótki film

animacyjny.

36.

„Piękno podwodnego świata” - oglądanie rysunków, fotografii przedstawiających życie w głębinach mórz i oceanów; wykonanie plakatu według własnego pomysłu.

 

 

 

czerwiec

 

 

37.

. ,,Malowanki piaskiem"- posypywanie piaskiem kartki z rysunkiem klejowym.

38.

„ Wakacyjne krajobrazy” – praca plastyczna farbą plakatową.

39.

„ Przygoda z orgiami – ramka na zdjęcie.

40.

Magiczne kółeczka – orgiami z koła.

 

 

 

 

 

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
 
 •  poznają różne techniki plastyczne;
 •  wyrabiają nawyk dbałości o estetykę wykonanych prac;
 •  zapoznają się z podstawowymi regułami i zasadami obowiązującymi przy  

                 wykonaniu prac;

 • rozwijają wyobraźnię i logiczne myślenie;
 • doskonalą umiejętności manualne;
 • poznają bogactwo materiałów plastycznych i uczą się je racjonalnie

      wykorzystywać;

 • uczą się organizacji warsztatu własnej pracy;
 • chętnie podejmują działania plastyczne dla wyrażania własnych obserwacji i przeżyć;
 • uczą się eksponowania własnych prac i prac wykonanych przez inne osoby;
 • przenoszą zdobytą wiedzę i umiejętności na inne dziedziny nauki i życia codziennego

 

EWALUACJA

Ewaluacja opracowanego programu dotyczyć będzie stopnia osiągnięcia zamierzonych celów, warunków realizacji programu oraz sposobu modernizacji programu. Jej celem jest dostarczenie informacji i wskazówek do ulepszania i modyfikowania kolejnych zajęć, by lepiej wpływać na skuteczność podejmowanych przedsięwzięć. Naturalną formą ewaluacji tego programu będzie poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań
i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia, prace dzieci, w których odkryć będzie można ich ogromne zaangażowanie.
  Do oceny programu posłużą mi także: frekwencja uczniów na zajęciach, osiągnięcia w konkursach, zdjęcia wystaw prac uczniów.
 

 

BIBLIOGRAFIA

Jabłońska A. „Zabawy plastyczne”, Świat Książki, Warszawa 1997.
Jąder M. „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.
Neubacher – Fesser M. „100 zabawek i dekoracji z papieru”, Świat Książki, Warszawa 2003. Popek St. „Metodyka zajęć plastycznych w klasach początkowych”, WSiP, Warszawa 1987.
Wetzel – Maesmanns S. „Każde dziecko ta potrafi”, Delta, Kielce 2000.
Jabłońska A. „Techniki plastyczne dla dzieci”, KDC 2004.

Jąder M. „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnie”, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

Watt F. „365 rzeczy do zrobienia. Pomysłowe prace plastyczne”, Papilon 2008.

Massa F. „Moja akademia plastyki”, Papilon 2008.

Jąder M. „Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię”, Impuls 2005.

D. Dziamska, Magiczne kółeczka, czyli origami płaskie z koła, Wydawnictwo „bis”, Warszawa 2003.

M. Malicka, Twórczość, czyli droga nieznana, WSiP, Warszawa 1989.

młodzieży" WSiP, Warszawa 1985

S. Lounsbury Foose, „Ozdoby z papieru na cztery pory roku", RM, Warszawa 2005.

J. Hickey, „Kartki na wszystkie okazje", KDC, Warszawa 2005.

S. Wetzel-Maesmanns, „Kwiaty z bibuły", KDC, Warszawa 2006.

U. Michalski- „Pomysłowe dekoracje na Boże Narodzenie , Świat Książki Warszawa 2003r.

A. Boguszewska, A.Weiner ,,160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I-III”. Impuls, Kraków 2000.

CZASOPISMA:                                     

 •  „Mały artysta”
 • „Hobby”
 • „Hobby Extra”
 • „Window color”

 

Lista uczniów

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

1

Duda Martyna

1a

2

Łazińska Oliwia

1a

3

Zięba Zosia

1a

4

Barańska Maria

1b

5

Dębińska Karina

1b

6

Zdeb Julia

1b

7

Daniewski Miłosz

2a

8

Gil Amelia

2a

9

Kalamon Milena

2a

10

Kujawski Igor

2a

11

Wojciechowski Patryk

2a

12

Zielonka Amelia

2a

13

Wiśniewska Julia

2a

14

Thamin Aya

2a

15

Matyjaszek

3b

16

Lal Aleksandra

3b

17

Mazurek Jakub

3b

18

Podleśny Karol

3b

19

Smolińska Amelia

3a

20

Węgorek Szymon

3a

21

Kowalski Ksawery

3a

22

Stępień Oskar

3a

23

Frankiewicz Fabian

3a

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć