Menu Główne

SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ


Dnia 8 lutego 2019 roku uczestniczyliśmy w uroczystej Gali ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, która odbyła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Konkurs realizowany był pod hasłem „2018 Rokiem dla Niepodległej”.

W uroczystej Gali Szkól Niepodległej wzięli udział: Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski,  Premier Mateusz Morawiecki, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, Senator RP prof. Jan Żaryn,   Poseł Sejmu RP Teresa Wargocka, Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN  Adam Hlebowicz,  Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  hm. prof. Grzegorz Nowik.

Na Galę zostało zaproszonych 215 szkół z całej Polski, które zdobyły Miano „Szkoły Niepodległej”. Dziesięć najlepszych placówek oświatowych zostało wyróżnionych, wśród nich znalazła się nasza szkoła. Otrzymały one dodatkowo nagrody specjalne ufundowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w postaci tablic interaktywnych oraz albumy, książki i gry przekazane przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Instytut Pamięci Narodowej, Pocztę Polską i ZHR.

Efekty pracy wyróżnionych placówek zostały w formie prezentacji pokazane wszystkim uczestnikom. Działania nasze zdobyły najwięcej braw. Oceniano najlepsze wykonanie zadań  pod względem kreatywności, zaangażowania uczniów i lokalnej społeczności.

Od 1 września 2017 do końca grudnia 2018 roku realizowaliśmy zadania z pięciu szlaków. Za wykonanie zadania zdobywaliśmy wirtualne odznaki będące symbolicznym przejściem szlaku. Pięć odznak umożliwiało zdobycie Miana „Szkoły Niepodległej”.

Podczas uroczystości uczestniczyliśmy także w otwarciu wystawy z okazji setnej rocznicy Sejmu Ustawodawczego, zwiedzaliśmy salę sejmową, wysłuchaliśmy koncertu pieśni niepodległościowych oraz wykonaliśmy wspólne pamiątkowe zdjęcie.

GALERIA


Szanowny Marszałku, Józefie Piłsudski!

Dwa wieki dzielą Twoje i nasze doświadczenia patriotyczne, ale łączą miłość i oddanie wspólnej sprawie – szczęściu Polski.

Jesteś Bohaterem Odrodzenia Ojczyzny, której historia została wybrukowana bryłami cierpienia i upadku, a którą podźwignąłeś z kolan i uświetniłeś zwycięstwami.

Jesteś człowiekiem honoru i prawdy, a dając świadectwo swoim życiem i poświęceniem, udowodniłeś nam, jakie wartości są najważniejsze.

Z okazji Twoich 151 urodzin pragniemy podziękować Ci za spełnienia marzeń o Polsce wolnej, dzielnej, dumnej i wielkiej. Niech zapanuje w kraju powszechna zgoda, bez podziałów politycznych, religijnych i narodowościowych. Pragniemy, abyś mógł z pełną satysfakcją spoglądać w świetlaną przyszłość naszego Narodu.           

 

                                   Na zawsze pozostaniesz w sercach i pamięci społeczności

                                   Szkoły Podstawowej nr 39  im. Szarych Szeregów w Lublinie.

 

 

 


"Kryptonim Niepodległość"

Gra zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów
w Lublinie z okazji 100-lecia niepodległości

Dnia 22 października 2018 roku uczniowie klas 4-7 wraz z wychowawcami i nauczycielami udali się na grę terenową „Kryptonim – Niepodległość”. Głównym celem gry było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz tworzenie pamięci historycznej w oparciu o ważne wydarzenia z historii Lublina i Polski.

Przed rozpoczęciem gry uczniowie zebrali się przed pomnikiem „Szare Szeregi są wśród nas” i otrzymali koperty z zadaniami oraz karty do opracowania. Każda klasa miała do przebycia inną trasę oraz do wykonania od 10 do 15 zadań.

W pierwszym zadaniu uczestnicy dowiedzieli się, czym dla napotkanych osób jest niepodległość.  Kolejne zadania polegały na ułożeniu z puzzli fotografii starego Lublina i odnalezieniu tego miejsca, ułożeniu województw na mapie Polski i odczytaniu z niej informacji do kolejnego zadania, rozwiązaniu sudoku, w którym ukryta została ważna data dla naszego miasta, rozwiązaniu szyfru wskazującego miejsce kolejnego postoju, ułożeniu z rozsypanki tekstu pieśni patriotycznej i zaśpiewaniu jej w wybranym miejscu oraz zaszyfrowaniu odpowiedzi do zadania.

Miejsca, które zostały wybrane do gry odegrały znaczącą rolę w historii miasta i miały istotny wpływ na kształtowanie się wolnej Polski. Każde odwiedzane przez klasę miejsce zostało opisane w materiałach przekazanych uczestnikom. Na podstawie opisów oraz zebranych informacji z różnych źródeł, uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące budowli, pomników, tablic i wydarzeń. Wszyscy mieli okazję poznać często jeszcze nieznane informacje o historii sprzed 100 lat.

GALERIE:

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7a


Pozostałe działania Szkoły Niepodległej

UROCZYSTE ŚWIĘTOWANIE STULECIA

 ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Polsko! Nie jesteś ty już niewolnicą!

Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,

na którym z lochu, co był twą stolicą

lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

 

Żadne Cię miana nad to nie zaszczycą

Co być nie mogło przez wiek Twą ozdobą

Polsko! Nie jesteś Ty już niewolnicą,

Lecz czymś największym czym być można – sobą.

            09. 11.2018 roku w naszej szkole był dniem szczególnym. Chcieliśmy uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, więc cała społeczność szkolna przygotowała kokardy narodowe, a także stroje biało-czerwone, aby utworzyć „żywą” flagę Polski.

            Przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”, w której uczestniczyło około 20 tysięcy szkół w całej Polsce. Równo o 11.11 został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego” (4 strofy). Godzina tego wzniosłego wydarzenia ma charakter historyczny, ponieważ dokładnie o 11.11 wrócił do Warszawy z wiezienia w Magdeburgu Marszałek Józef Piłsudski.

            Klasa III A gimnazjum przygotowała część artystyczną „W drodze do Niepodległej- 11 Listopada”, podczas której powróciliśmy do czasów niewoli narodowej, a także mogliśmy prześledzić historię odzyskania niepodległości, na podstawie dokumentów historycznych, poezji i pieśni żołnierskich. Cała społeczność szkolna włączyła się do części artystycznej poprzez śpiew, czym potwierdziła głębokie uczucia patriotyczne.

            Pragniemy szczególnie podziękować naszym Patronom- bohaterom Lubelskiego Oddziału Szarych Szeregów, którzy byli z nami w tak szczególnym dniu. Dzięki temu kilka pokoleń Polaków zostało połączonych duchowym przeżyciem tak niezwykłej chwili.

            Wspólnota emocjonalnego doświadczenia dała nam możliwość odczucia tożsamości narodowej i umocniła nasze więzi z Ojczyzną. Ten dzień pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

GALERIA


BIEGAM DLA NIEPODLEGŁEJ

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.
Aby uczcić  jego 100  rocznicę,  8 listopada 2018 roku zorganizowaliśmy  w naszej szkole akcję pt: BIEGAM DLA NIEPODLEGŁEJ,  która z pewnością na długo zapadnie  w pamięci naszych uczniów.
Uczniowie wszystkich klas wzięli udział  w biegu sztafetowym, przekazując sobie z dumą po przebytym dystansie Flagę Narodową. Całemu zdarzeniu towarzyszyło też promowanie  zdrowego stylu życia.  W atmosferze radości, wszyscy uczniowie i wychowawcy szkoły, uczciliśmy tak bardzo ważne dla nas narodowe święto.

GALERIA

 

 


Droga do Niepodległości

Z inicjatywy Społeczności Szkoły Podstawowej  nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie, Rady Dzielnicy Zemborzyce oraz Radnego Rady Miasta Lublin dr Leszka Daniewskiego 30 IX 2018 w promieniach jesiennego słońca , wśród licznie zgromadzonej publiczności- dzieci, rodziców, dziadków i mieszkańców dzielnicy, odbył się na terenie naszej szkoły Festyn Dzielnicy Zemborzyce „Droga do Niepodległości”.

            Pani dyrektor Grażyna Daniewska zaprosiła przybyłych gości do wysłuchania programu artystycznego w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Podkreśliła patriotyczny charakter przedstawienia i opowiedziała o działaniach podjętych w szkole, w związk ze STULECIEM ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.  Uczniowie poszczególnych klas wcielili się w rolę historycznych postaci, przedstawiając  najważniejsze fakty z historii Polski. Odgrywanym scenkom towarzyszyło wspólne wykonanie pieśni i piosenek patriotycznych. Dopełnieniem całości  był koncert piosenki harcerskiej w wykonaniu gromady zuchowej „Kamyki”, który został nagrodzony licznymi brawami zgromadzonych.

Po programie artystycznym pani dyrektor Grażyna Daniewska zaprosiła na scenę Przewodniczącą Rady Rodziców p. Annę Gwiazda- Krzewińską, przewodniczącego Rady Dzielnicy Zemborzyce p. Sławomira Polaczuka oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Mateusza Wójcika celem podziękowania rodzicom, radnym dzielnicy  oraz uczniom i nauczycielom  za pomoc w zorganizowaniu festynu.

            Następnie  radny Rady Miasta Lublin dr Leszek Daniewski  powitał przybyłego Prezydenta Miasta  Lublin dr Krzysztofa Żuka  i nastąpiło wręczenie medalu prezydenta zasłużonym   rolnikom dzielnicy  Abramowice, Głusk, Zemborzyce. Pan prezydent podkreślił, że jest to inicjatywa radnego dr Leszka Daniewskiego. W imieniu odznaczonych rolników za wyróżnienie podziękował p. Zbigniew Krzewiński.

 Szczególnym wyróżnieniem została uhonorowana dyrektor szkoły p.  Grażyna Daniewska, której p. prezydent w uznaniu dla  pracy wręczył medal 700-lecia miasta Lublin.

Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni do wysłuchania koncertu Piotra Selima oraz  do udziału w „Biesiadzie  Zemborzyckiej”, którą poprowadził DJ Dominik Berwertz. W tym czasie uczniowie korzystali z dmuchanego placu zabaw, który cieszył się największym zainteresowaniem oraz licznych  kawiarenek przygotowanych przez rodziców.

Festyn Dzielnicy Zemborzyce „Droga do Niepodległości” przebiegał początkowo w podniosłej atmosferze, natomiast po części oficjalnej, wszyscy z uwagą słuchali pięknych piosenek Piotra Selima, korzystali z kawiarenek i  wielu innych atrakcji oraz świetnie bawili się.

GALERIA


SZKOŁA NIEPODLEGŁEJ

Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie

25 maja 2018 roku w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie, w biało-czerwonych koszulkach, wykonali wokół szkoły poloneza. Taniec zakończył się utworzeniem przez uczestników żywej flagi Polski w konturach mapy naszego kraju.  Kolejnym punktem programu był festiwal piosenki patriotycznej, podczas którego każda klasa wraz z wychowawcą zaprezentowała wybrany utwór. Wśród wykonywanych piosenek nie zabrakło takich tytułów jak: „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani” czy „My Pierwsza Brygada”.

Wspólne wykonanie poloneza oraz festiwal piosenki patriotycznej, to jedne z piętnastu zaplanowanych przez szkołę działań, których celem jest wzmacnianie u uczniów poczucia tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. W placówce zorganizowano dotąd akcję wspólnego czytania fragmentów „Pana Tadeusza” oraz przegląd filmów o tematyce patriotycznej. W najbliższym czasie szkoła planuje zorganizowanie gry miejskiej „Kryptonim – Niepodległość”, podczas której uczniowie przemierzając ulice pierwszej stolicy wolnej Polski, poznają historię związaną z kształtowaniem się Niepodległej.

Artykuł na stronie Lublin112.pl

Polonez                  Festiwal Piosenki Patriotycznej


„NARODOWE” CZYTANIE FRAGMENTÓW „PANA TADEUSZA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39 W LUBLINIE

„Polska to jest wielka rzecz (…).”
S. Wyspiański

 

W ramach szkolnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 27 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 39 w Lublinie dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie spotkali się by wspólnie odczytać fragmenty epopei narodowej.  Przytoczenie słów dzieła wielkiego polskiego wieszcza, Adama Mickiewicza, pozwoliło zebranym na zetknięcie się z polskością oraz z językiem ojczystym w najwybitniejszym wydaniu .

Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia „Animowanej historii Polski” Tomasza Bagińskiego, która w dużym skrócie, ukazała 1000-letnią historię Polski. Następnie pani Anna Mart-Szajner zapoznała zebranych z okolicznościami powstania „Konstytucji 3 maja” oraz z najważniejszymi zapisami, które wskazywały na jej wyjątkowość. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas ułożyli puzzle, które połączone oddały obraz Rzeczpospolitej.  

Spotkanie z lekturą rozpoczęto od Księgi I zatytułowanej „Gospodarstwo”, która rozpoczyna się słynną inwokacją. Podczas akcji usłyszeć można było również fragmenty ostatniej, XII Księgi. Piękne interpretacje epopei narodowej przedstawili reprezentanci klas wraz z wychowawcami przy akompaniamencie pana Pawła Surysia. Za tło czytającym posłużyła również muzyka filmowa Wojciecha Kilara oraz barwne obrazy – ilustracje do ksiąg z „Pana Tadeusza” .

Pani Dyrektor Grażyna Daniewska czytająca zakończenie XII Księgi, cytując słowa Wieszcza, dała komendę do rozpoczęcia poloneza. Sala gimnastyczna oraz alejki wokół szkoły zamieniły się w wielki taneczny parkiet. Poloneza tańczyli uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy, wszyscy ubrani w białe i czerwone koszulki.

Spotkanie wokół „Pana Tadeusza” było nie tylko lekcją historii, ale również doskonałą okazją do odkrywania wartości bycia razem wokół słów i rzeczy pięknych.

GALERIA


BIAŁO-CZERWONE POMNIKI

W ramach ogólnopolskiego konkursu Szkoła Niepodległej, 13 czerwca 2018 r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z wychowawcami i nauczycielami udali się do Lublina i Krężnicy Jarej, by tam wypełnić jedno z zadań związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadanie polegało na odnalezieniu w najbliższej okolicy pomników, obelisków lub tablic, które upamiętniają współtwórców niepodległości, a następnie ozdobieniu wspomnianych miejsc barwami narodowymi.

Uczniowie wypełniając zadanie dotarli m.in. do pomnika oraz tablicy upamiętniającej marszałka Józefa Piłsudskiego, do pomnika Legionistów, do obelisku Legionów orazdo pomnika Nieznanego Żołnierza.

GALERIA

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć