Menu Główne

Konstytucja 3 Maj

Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich

obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość

            Obchodzimy w tym roku 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja To jedna z najpiękniejszych i najbardziej radosnych kart historii Polski. Przypomnijmy sobie dawne dzieje.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_Maja_1791_roku#/media/Plik:Constitution_of_May_3,_1791_by_Jan_Matejko.PNG

            Projekt Konstytucji 3 maja powstał dzięki współpracy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ze stronnictwem patriotycznym, skupiającym dużą grupę posłów na sejm. Monarcha pracował nad tą ustawą ze swoimi stronnikami od końca 1790 roku. Celem ustawy rządowej miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku I rozbioru przeprowadzonego przez Prusy, Austrię i Rosję w 1772 roku.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/I_rozbi%C3%B3r_Polski#/media/Plik:First_Partition_of_Poland1772.png

Głównymi autorami Konstytucji 3 maja byli: wspomniany król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj.

                                       HUGO KOŁŁĄTAJ                 STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85taj#/media/Plik:Kollataj_hugo.jpg;https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski#/media/Plik:August_Poniatowski.jpg

IGNACY POTOCKI

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Potocki#/media/Plik:Kucharsky_Ignacy_Potocki.png

Co ciekawe, ustawę z 3 maja poprzedziły dwie ustawy z tego roku, które stanowiły integralną część Konstytucji. Były to odpowiednio ustawy z 24 marca, o reorganizacji sejmików oraz z 18 kwietnia, o sprawach mieszczan i ustroju miast.

            Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

            Próby przeprowadzenia reform zawartych w Konstytucji zostały zniweczone już w połowie 1792 roku przez konfederację targowicką zawiązaną w porozumieniu z carycą Rosji Katarzyną II oraz wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, konstytucja była symbolem dążeń narodu, dokumentem przypominającym o tradycjach niepodległościowych naszego państwa. Później odwoływali się do niej także twórcy konstytucji polskich w XX wieku.

 

ŚWIĘTO  KONSTYTUCJI 3 MAJA W NASZEJ SZKOLE

            W tym roku inaczej uczcimy w szkole Konstytucję 3 maja. Klasa 4a, która sprawuje pieczę nad tą ważną w kalendarzu szkolnym uroczystością, chciałaby przekazać wszystkim Polakom to, jak można świętować ten ważny dzień bez wychodzenia z domu; w czasach, gdy szczególnie musimy zadbać o siebie i swoich bliskich. Do naszej akcji obchodów włączyli się uczniowie innych klas. Na zdjęciach poniżej znajdują się prace dzieci, które indywidualnie podeszły do tematu wartości patriotyczno- obywatelskich.

            Dla każdego Polaka celebrowanie świąt o charakterze patriotycznym jest szczególnie istotne, ponieważ wzmacnia nasze siły duchowe i pozwala przetrwać w trudnych chwilach, jakie niejednokrotnie narzuca nam los.

Dominik Ukalski i Agata Jaszewska z klasy 4a oraz Sada Habieb z klasy 6a napisali przepiękne wiersze o Konstytucji 3 maja.

 

KONSTYTUCJA 3 MAJA

Z Konstytucji uchwalonej dumnie chlubię się i cieszę,

bo nowym ustrojem prawnym Polaków obdarzyła rzeszę

Pierwsza w Europie i druga na świecie

uchwalona w maju, kiedy kwitnie kwiecie.

Wszystkich ludzi prawa osobiste równała,

chłopom nowe prawa i nadzieję dawała,

liberum veto niszczące znosiła,

wszystkim Polakom szczególnie była miła.

I choć niewola w oczy nam zajrzała,

w sercach pamięć o niej długie lata przetwała.

Dziś świętujemy wyjątkowe te chwile

i co roku uroczyście wspominamy je mile.

 

Dominik Ukalski, klasa 4 a

 

Burzliwy maj

Za moim oknem szumią brzozy,

wiatr niesie zapach wiosny,

na niebie zbierają się szare chmury.

Pierwsza wiosenna burza wisi w powietrzu.

3 maja 1791 również zbierało się na burzę.

Nie wiem, jaka była pogoda, ale wiem, że w zamku królewskim grzmiało.

Przez siedem godzin posłowie walczyli o nową Polskę.

Próbowali zrobić ją: silną, wolną i nowoczesną.

Ale szlachta broniła swoich przywilejów, nie bacząc na dobro ojczyzny.

To była prawdziwa walka, choć nie padały strzały i nie lała się krew.

Uchwalono Konstytucję - najnowocześniejszą w Europie.

Zwyciężyły mądrość i patriotyzm.

...

Burza się skończyła, czarne chmury odeszły za horyzont,

wyszło ciepłe wiosenne słońce.

Podziwiam tych, którzy walczyli o Polskę:

Poniatowski, Potocki, Kołłątaj.

Agata Jaszewska, klasa 4 a

 

Taką historię poetycką opowie nam Sada Habieb z klasy 6a

Sen o wolności - Konstytucja 3 Maja

Trzeci maja, piękna data, 

Uchwalona konstytucja!

1791 rok, 

Przeciw wolnej elekcji krok.

Konstytucja pierwsza w Europie to była, 

A na świcie druga, która się pojawiła.

Władza magnaterii końca dobiegła, 

A wróciła dziedziczna. 

Szlachta gołota część praw straciła

i dzięki temu Rzeczpospolita przekupstwa się pozbyła. 

Mieszczanie mogli majątek ziemski posiadać, 

lecz nie nim władać. 

Jednak wiele posłów się z konstytucją nie zgadzało

i jej nie popierało. 

Jednakże wielu z kraju wyjechało, 

Król Stanisław August Poniatowski podpisał dokument. 

Jan Matejko uwiecznił tą niezwykłą chwilę na obrazie, 

Wiele lat po tym, aż wiek. 

Konstytucja była nazywana snem o wolności, 

O takim śnie marzymy podczas dzisiejszej pandemii, 

Pandemii korona wirusa.

Żeby ktoś konstytucję podpisał...

I żeby znów ludzie byli na ulicach. 

Sada Habieb, klasa 6a 

 

Amelia Zielonka z klasy 4a stworzyła piosenkę.

Hej, kochany 3 Maju

Chociaż kwitł przepiękny Maj,

rozszarpano nasz cudowny kraj.

Obcy zaborcy stali się,

przyczyną naszej klęski.

 

Ref. Vivat Maj! Piękny maj,

       dla Polaków błogi raj.

       Vivat Maj! Cudny maj,

       przyniósł Konstytucję nam.

 

Jednak nadszedł wiosenny Trzeci maja,

witając radośnie wszystkich Polaków.

Duszę polski natchnął lekkim tchnieniem,

dając nadzieje wszystkim nam.

 

Ref.

Trzeci maj wezwał wszystkich Polaków.

Byle razem, ramię w ramię,

a wszystko zło przeminie.

Zrezygnujcie z lenistwa i niezgody.

 

Ref.

A w nagrodę my Polacy,

wszyscy w równej mierze.

Jesteśmy winni służyć naszemu 3 majowi.

Pochylmy głowę w podziękowaniu za Konstytucję.

            Wyrażone bardzo dobitnie w tych tekstach zostały najważniejsze uczucia patriotyczne młodego pokolenia. Taka postawa życiowa napawa nas optymizmem i możemy być spokojni o przyszłość Polski.

            Zorganizujmy wspólnotę myśli i emocji tego dnia! Zjednoczmy się duchowo, aby zyskać siłę i energię na kolejne dni! Wspierajmy się i bądźmy dobrej myśli!

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć