Menu Główne

Lekka atletyka

Zajęcia sportowe

Wszyscy chętni uczniowie mogą uczestniczyć zajęciach lekkiej atletyki. Przez cały czas uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia, poznają szeroki wachlarz dyscyplin, które zawiera w sobie KRÓLOWA SPORTU. Każdy z nich może wiec wybrać dla siebie tę konkurencję, w której najlepiej się czuje i  w której osiąga najlepsze wyniki. Najlepsi uczniowie będą brali udział w cyklu zawodów Edycji Wiosennej „Czwartków Lekkoatletycznych”2014, podobnie jak to miało miejsce na jesieni, gdzie nasi uczniowie ze szkoły podstawowe i gimnazjum odnosili sukcesy. Natomiast wszyscy będą mogli się sprawdzić podczas „ Dnia Dziecka na sportowo”.

Projekt „Upowszechnianie lekkiej atletyki. Pozaszkolne zajęcia sportowe z lekkiej atletyki

W listopadzie i grudniu 2013 r. realizowaliśmy program: „Upowszechnianie lekkiej atletyki. Pozaszkolne zajęcia sportowe z lekkiej atletyki",  realizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przy współpracy Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin z Lubelskim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki.

Program dotyczył uczniów z klas I Gimnazjum oraz VI Szkół Podstawowych. Mogły również uwzględnić wyróżniające się osoby z klas V SP i II G. Ze względu na specyfikę naszej szkoły,  tylko dwie klasy w poziomie lub jedna klasa, programem objęliśmy wszystkich uczniów klas IV – VI SP i I – III G. Celem programu była popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie szczególnie uzdolnionej młodzieży i  zachęcenie jej do trenowania w klubie ewentualnie w szkole.

Pierwszy etap projektu polegał na przeprowadzeniu pomiaru wysokości ciała i wagi uczniów, a następnie przeprowadziliśmy zalecone test sprawności fizycznej. Na tej podstawie wyłoniliśmy grupę osób, która brała udział w  dodatkowych zajęciach LA według otrzymanych konspektów zajęć. Ostatni etap programu, to zawody, które odbyły się w Zespole szkół Elektronicznych w Lublinie  9 - 10.12.2013 r. Uczniowie zostali zachęceni do systematycznego uprawiania lekkiej atletyki, a najlepsi otrzymali propozycje trenowania w klubie sportowym.

Czwartki Lekkoatletyczne

Od kilku lat, odkąd w Lublinie reaktywowane zostały zawody dla dzieci „Czwartki Lekkoatletyczne”, bierzemy w nich udział. Uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczą, często tam odnoszą swoje pierwsze sukcesy, mają okazje do rozwijania swoich uzdolnień i zainteresowań. Panuje tam zawsze wspaniała przyjacielska atmosfera, uczniowie maja okazje spotkać byłych zawodników, mistrzów Polski, czy olimpijczyków, np. (nieżyjąca już p. Joanna Nowak, która dzieci bardzo lubiły),   p. Leszek Dunecki czy p. Małgorzata Dunecka, czy p. Grzegorz Sposób. A oto wyniki Edycji Jesiennej „Czwartków Lekkoatletycznych”: I konkurs Edycji Jesiennej 10.09.2013 r.:

Szkoła Podstawowa Nr 39

 • 1 m. – Z. Łopuszyńska - skok wzwyż
 • 2 m. – K. Przech - skok wzwyż
 • 3 m. –W. Maj -skok wzwyż
 • 1m. – P. Gawron - rzut piłeczką palantową
 • 2 m . – S. Stoczkowski - bieg na 1000m

 

Gimnazjum Nr 25

 • 2 m. - A. Spasiewicz - bieg na 60 m
 • 2 m. – J. Kozak - skok wzwyż
 • 1 m. – M .Kalinowski - bieg na 1000m
 • 2 m. – M. Fac – bieg na 1000m
 • 3 m. – D. Wójcik - bieg na 1000m

 

II konkurs Edycji Jesiennej 24.09.2013 r.:

Szkoła Podstawowa Nr 39

 • 2 m. – K. Przech  - skok wzwyż
 • 3m. –  E. Januszewska - skok wzwyż
 • 3 m. – M. Wojciechowski - skok wzwyż

 

 

III konkurs Edycji Jesiennej  01.10.2013 r.:

 • 1 m. – Z. Łopuszyńska - skok wzwyż
 • 3 m. – W. Maj – bieg na 300 m
 • 3 m. - K. Przech - bieg na 600 m
 • 1 m . – S. Stoczkowski - bieg na 1000 m
 • 3 m . –D. Banaszek - bieg na 1000 m

 

Gimnazjum Nr 25

 • 1 m. – G. Zarajczyk – bieg na 60 m
 • 2 m. - A. Spasiewicz – skok wzwyż
 • 3 m. – K. Cioczek – skok w dal

 

Klasyfikacja generalna Edycji Jesiennej „Czwartków Lekkoatletycznych”

 • 1 m. - Z. Łopuszyńska  - skok wzwyż
 • 1 m. - P. Gawron – rzut piłeczką palantową
 • 2 m. – K. Przech - skok wzwyż
 • 2m. - S. Stoczkowski - bieg na 1000 m
 • 2 m. - A. Spasiewicz – skok wzwyż
 • 2 m. – J. Kozak - skok wzwyż

 

Już niecierpliwością czekamy  na Edycję Wiosenną .

Gimnastyka

W naszej szkole uczniowie klas I – VI SP objęci są zajęciami z gimnastyki sportowej. Zajęcia prowadzone są według autorskiego programu  WDRAZANIA GIMNASTYKI SPORTOWEJ  DLA UCZNIÓW KALS I – IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ „RUCH RADOŚCIĄ DZIECI”. Gimnastyka jest wspaniałą, zdrową i bez przerwy uprawianą formą aktywności ruchowej.  Jest to wielka szkoła sportu i zarazem elegancji, rozwija sprawność i pomaga eliminować istniejące wady postawy, jest uniwersalna.

Uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia gimnastyki sportowej mają okazję do prezentowania swoich umiejętności np. imprezach, pokazach np. na Dniach otwartych szkoły, festynach, czy na zwodach na których odnoszą swoje pierwsze małe sukcesy.

Od kilku lat bierzemy udział w zwodach gimnastycznych, i sami również jesteśmy organizatorami zawodów, które cyklicznie odbywają się na wiosnę (maj – czerwiec), w tym roku będą w czerwcu.

   

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć