Menu Główne

dr Aleksander Kamiński


Prof. dr Aleksander Kamiński, ps. „Kamyk” (1903 - 1978), autor najgłośniejszej książki okupowanej Warszawy Kamienie na szaniec, był wychowawcą, teoretykiem wychowania, nauczycielem, profesorem, działaczem Związku Harcerstwa Polskiego, żołnierzem podziemia, pisarzem. Od listopada 1939 r. do wybuchu Powstania Warszawskiego redagował Biuletyn Informacyjny. Od 1941 roku był szefem Biura Informacji i Propagandy Okręgu Stołecznego AK. Kierował Małym Sabotażem. Był komendantem organizacji „Wawer”. Po wojnie włączył się aktywnie do odbudowy ZHP. W 1947 r. otrzymał tytuł doktora filozofii na podstawie rozprawy Metoda harcerska w wychowaniu i nauczaniu szkolnym. Od kwietnia 1962 r. kierował Katedrą Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Zmarł 15 marca 1978 roku. Pochowany na warszawskich Powązkach w kwaterze Szarych Szeregów, obok „Rudego”, „Alka” i „Zośki”, tak mu bliskich bohaterów Kamieni na szaniec.

          Aleksander Kamiński został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami (1944), Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” i Medalem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” (1992, pośmiertnie). W roku 2008 odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Rok 2003 był ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Aleksandra Kamińskiego.
         Wśród licznych zainteresowań Aleksandra Kamińskiego znajdowały się aktualne współcześnie zagadnienia: stowarzyszenia społeczne, związki młodzieży, samorządność młodzieży, spółdzielczość, samokształcenie, problematyka czasu wolnego, profilaktyka antynikotynowa i antyalkoholowa, etyka nauczycielska, kształcenie pracowników socjalnych. Wyznawaną przez siebie filozofię wychowania, w której wskazywał na znaczenie takich elementów, jak przykład osobisty i wzajemne wychowywanie w małej grupie rówieśniczej, zawarł m.in. w pracy Nauczanie i wychowanie metodą harcerską. Wskazał tam, jak ważny jest dla młodego człowieka krąg prawdziwych przyjaciół, by mógł się bawić w gronie rówieśników, by uczyć się odwagi. Uważał, że bardzo wartościowe dla młodego człowieka są odpowiednio zorganizowane oraz poprowadzone gry i zabawy, głównie sprawnościowe. Obmyślił cykl takich zabaw, dostosowanych do wyobraźni dziecka.
         Poglądy na temat właściwej pracy harcerstwa i zastępów zuchowych Aleksander Kamiński ukształtował na podstawie własnego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Harcerstwu, stanowiącemu fundament jego życiowej aktywności, poświęcał się bez reszty. Owocowało to wzrostem zainteresowania młodych ludzi tą organizacją.
        Aleksander Kamiński całym życiem, działalnością, twórczością służył Polsce. Swoją pracę w strukturach harcerskich uzasadniał: Związałem się z harcerstwem jako piętnastoletni chłopiec. Byłem zafascynowany harcerskim stylem życia i harcerskim wzorcem ideowym. Przechodząc kolejne szczeble harcerskiej kariery młodzieżowej i instruktorskiej, przeżywałem, doświadczałem to, co można by nazwać istotą harcerstwa: skuteczną motywacją pracy nad sobą, kształtowaniem w sobie przyjętego wzorca osobowości. Aleksander Kamiński pojmował wychowanie jako: dawanie, służenie, pomaganie, inspirowanie. Jego działalność społeczna i naukowa opierały się na ponadczasowych, stale ważnych i potrzebnych w wychowaniu wartościach: koleżeńskości, odpowiedzialności za siebie i innych, rzetelności, bezinteresowności i lojalności.

        Przyjmując imię Aleksandra Kamińskiego, społeczność szkolna pragnie promować ważne dla każdego wartości, a poprzez wychowanie patriotyczne kształtować postawy narodowe i obywatelskie. Przybliżając uczniom postać i losy wielkiego patrioty, pragnie wychowywać w miłości do Ojczyzny, propagując bezinteresowność, poświęcenie, odwagę, prawość, odpowiedzialność, wykształcenie, honor i przyjaźń. Właśnie te wartości stanowią fundament misji Szkoły.
       Społeczności szkolnej drogie są ideały oraz wartości, jakimi kierowali się Aleksander Kamiński oraz harcerze Szarych Szeregów. Łącza się bowiem z naszą szkolną Konstytucją wartości, stanowią integralny element pracy wychowawczej i pedagogicznej nauczycieli, rodziców, dostrzegających drogę prawdy oraz kroczących po niej. Ideały Aleksandra Kamińskiego oraz Szarych Szeregów oparte są na uniwersalnych treściach, a te nie podlegają upływowi czasu, są niezniszczalne, ponieważ stanowią bogactwo narodowego ducha. Przekazywanie jego potęgi jednoczy wszystkie pokolenia, utrwala tożsamość narodową bez względu na moment historyczny, a nabierają szczególnego znaczenia w dobie postępującej integracji europejskiej. Stąd też nasza społeczność szkolna podejmuje się misji wychowania i wykształcenia Młodego Polaka * Ucznia * Europejczyka o dobrym sercu, otwartym umyśle, poczuciu własnej tożsamości i wartości, które wnosi do jednoczącej się Europy.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć