Menu Główne

KLUB WIEWIÓRKA

Regulamin działania Klubu Wiewiórka PCK

Cel i zadania Klubu Wiewiórka

1. Celem Klubu Wiewiórka PCK jest kształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości zdrowie i bezpieczeństwo.
2. W swojej działalności Klub Wiewiórka PCK realizuje zadania:
a) kształtuje humanitarne postawy dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,
b) kształtuje podstawowe nawyki zdrowego stylu życia – popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się,
c) popularyzuje zasady bezpieczeństwa profilaktyka oraz podstawy pierwszej pomocy,
d) kształtuje postawy proekologiczne wśród dzieci,
e) przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK.

Członkostwo w Klubie Wiewiórka PCK

4. Kluby Wiewiórka PCK mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach I – III szkół podstawowych.
3. Członkiem Klubu może być przedszkolak lub uczeń, który:
a) codziennie rano i wieczorem myje zęby,
b) poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy do roku,
c) przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia,
d) przestrzega zasad bezpieczeństwa,
e) niesie pomoc potrzebującym.
4. Każdy członek Klubu może otrzymać znaczek „Klub Wiewiórka PCK” oraz legitymację.

Sprawy organizacyjne

5. Klub Wiewiórka PCK może być zorganizowany w każdym przedszkolu bądź szkole podstawowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki.
6. O powołaniu nowego Klubu Wiewiórka PCK należy poinformować macierzysty Zarząd Oddziału Rejonowego PCK lub Delegaturę PCK oraz Okręgową Radę Młodzieżową PCK odpowiedniego szczebla.
7. Opiekunem Klubu Wiewiórka PCK może zostać wychowawca, nauczyciel,  wolontariusz PCK lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką. W szkole opiekunem może również być nauczyciel Opiekun Szkolnego Koła PCK.
8. W zakresie organizacyjno programowym opiekun Klubu korzysta z pomocy innych jednostek podstawowych Młodzieży PCK i macierzystego Oddziału Rejonowego PCK bądź Delegatury PCK.
9. Dokumentację Klubu Wiewiórka PCK stanowi dziennik pracy Klubu.
10. Informacje o działaniach podejmowanych przez Klub Wiewiórka PCK, przekazywane są w formie rocznego sprawozdania Zarządowi Oddziału Rejonowego PCK.
Opiekun, wraz z członkami Klubu Wiewiórka PCK może wybrać zarząd klubu.

REGULAMIN - PDF

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć