Menu Główne

ZAJĘCIA

Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą oraz kształtować sprawność ruchową.

W ramach zajęć świetlicowych odbywają się:

 • Zajęcia czytelnicze „Czytanie z wyobraźnią” np. wspólne czytanie książek, zabawy ruchowe i muzyczne zainspirowane książką, elementy dramy w pracy  z książką, ilustrowanie przeczytanych książek, doskonalenie techniki czytania. Celem zajęć czytelniczych jest kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i rozwijanie wyobraźni.
 • Zajęcia przyrodnicze „Jestem przyjacielem przyrody” Nadrzędnym celem tych zajęć jest skuteczne i efektywne kształtowanie postaw dzieci zgodnych z edukacją przyrodniczą i ekologiczną. Koło przyrodnicze  pozwala zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność dzieci i ich twórcze myślenie.
 • Zajęcia teatralne „Maska” Teatr, obok zabawy i lektury, jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój młodego człowieka. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie i wchodzeniu w role. Podczas spotkań koła teatralnego uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie, pokonują własne ograniczenia i trudności. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności aktorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne.
 • Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub w parach, małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, wad wymowy. Podczas zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia: oddechowe,  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego, rozwijanie słuchu dziecka, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej, uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek oraz doskonalenie techniki czytania i pisania.
 • Terapia pedagogiczna  jest całokształtem oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych, mających na celu rozwijanie mocnych stron ucznia, a zarazem, wspierających jego słabe strony. Ma na celu stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, sprawności manualnej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo- językowych.
 • Zajęcia ruchowo – relaksacyjne np. zabawy orientacyjno – porządkowe, zabawy bieżne i  skoczne, mocowanie,  zabawy z utrzymaniem równowagi, zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce, zabawy integrujące grupę, zabawy ćwiczące refleks, spostrzegawczość, zwinność i współdziałanie, zabawy wprowadzające odprężenie i relaks.  Celem głównym zajęć jest wspieranie aktywności ruchowej dziecka.
 • Zajęcia plastyczno – techniczne np.: rysowanie, malowanie, wycinanie, sklejanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, witraże na folii, origami, wydzieranki, różnorodne prace i ozdoby z wykorzystaniem naturalnych surowców.  Zajęcia plastyczno-techniczne mają na celu usprawnianie ręki, rozwijanie zainteresowań plastycznych, technicznych, zaspokajanie potrzeby aktywności ruchowej i ekspresji plastycznej oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej. Rozwijają samodzielność – a także umiejętność współpracy w zespole.
 • Zabawy i gry dydaktyczne np. „Łańcuch skojarzeń”, „Piotruś”, „Jaka to liczba”, „Wyścig słówek”, zagadki, memory, gry planszowe z kostkami, domino, szachy.  Podczas gier i zabaw dzieci przyswajają różne reguły, definicje i określenia. Dotyczy to zwłaszcza zapamiętywania trudnych reguł gramatycznych, ortograficznych i matematycznych. Dzięki zabawie reguły te są przez dzieci lepiej zapamiętywane.
 • Zajęcia wspomagające edukację np.: matematyczne łamigłówki, wycinanie figur geometrycznych, liczenie w pamięci, loteryjki obrazkowe, dyktanda, kształtowanie i usprawnianie pisowni, uzupełnianie tekstów z lukami wyrazowymi, krzyżówki, zagadki, rebusy, prezentacje multimedialne oraz filmy edukacyjne.

 

            Świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną. Organizowane są również imprezy okolicznościowe, konkursy i kiermasze prac dzieci: Andrzejki, kiermasz świąteczny, spotkanie opłatkowe, spotkanie wielkanocne, bal karnawałowy itp.

            W skład świetlicy wchodzą trzy pomieszczenia, które wyposażone są w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. W salach znajdują się zabawki, układanki, duży wybór gier stolikowych, telewizor, odtwarzacz dvd oraz maty do gier. Ponadto  uczniowie korzystają z sali gimnastycznej, z boiska szkolnego, placu zabaw oraz bieżni. Świetlica systematycznie doposażona jest i wzbogacana w nowe gry, pomoce dydaktyczne oraz materiały do zajęć plastycznych.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć