Menu Główne

Wspólne Czytanie

"Z książką w świat wartości"

Dnia 13 czerwca odbyła się w naszej szkole kolejna akcja czytelnicza "Wspólne Czytanie" w ramach programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Hasło przewodnie tej akcji to: „Z książką w świat wartości”. Każda klasa wspólnie w wychowawcą otrzymała kopertę z zadaniami. Pierwszym było odnalezienie przez  4-osobowe zespoły klasowe książek ukrytych na terenie szkoły, zgodnie z otrzymaną instrukcją.

Kolejne zadania to:

 • zapoznanie się z treścią książki
 • rozmowa o wartościach, które występują w książce
 • wykonanie pracy plastycznej oraz przygotowanie 5-minutowej prezentacji dotyczącej wybranej wartości

            Wszyscy uczniowie, wspólnie z nauczycielami, z dużym zaangażowaniem przystąpili do wykonywania poszczególnych zadań. Efekty owocnej pracy były naprawdę imponujące. Każda klasa w obecności wszystkich uczestników akcji prezentowała plakat dotyczący wartości ważnych dla bohaterów czytanych  książek. Ponadto uczniowie przedstawiali scenki, śpiewali piosenki, tańczyli, budowali rzeźby, czytali ważne dla nich sentencje i cytaty.

Powstało także „Drzewo wartości”, na którym uczniowie umieszczali nazwy ważnych dla nich wartości, m.in.: przyjaźń, dobroć, radość, uczciwość, prawda, patriotyzm, wolność, szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, współpraca.

Działania podjęte w ramach tej akcji były jednocześnie podsumowaniem pracy wychowawczej nad wartościami w bieżącym roku szkolnym.

GALERIA


 

„Polska to jest wielka rzecz (…).”
S. Wyspiański

 

W ramach szkolnych obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 27 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 39 w Lublinie dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie spotkali się by wspólnie odczytać fragmenty epopei narodowej.  Przytoczenie słów dzieła wielkiego polskiego wieszcza, Adama Mickiewicza, pozwoliło zebranym na zetknięcie się z polskością oraz z językiem ojczystym w najwybitniejszym wydaniu .

Spotkanie rozpoczęło się od obejrzenia „Animowanej historii Polski” Tomasza Bagińskiego, która w dużym skrócie, ukazała 1000-letnią historię Polski. Następnie pani Anna Mart-Szajner zapoznała zebranych z okolicznościami powstania „Konstytucji 3 maja” oraz z najważniejszymi zapisami, które wskazywały na jej wyjątkowość. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas ułożyli puzzle, które połączone oddały obraz Rzeczpospolitej.  

Spotkanie z lekturą rozpoczęto od Księgi I zatytułowanej „Gospodarstwo”, która rozpoczyna się słynną inwokacją. Podczas akcji usłyszeć można było również fragmenty ostatniej, XII Księgi. Piękne interpretacje epopei narodowej przedstawili reprezentanci klas wraz z wychowawcami przy akompaniamencie pana Pawła Surysia. Za tło czytającym posłużyła również muzyka filmowa Wojciecha Kilara oraz barwne obrazy – ilustracje do ksiąg z „Pana Tadeusza” .

Pani Dyrektor Grażyna Daniewska czytająca zakończenie XII Księgi, cytując słowa Wieszcza, dała komendę do rozpoczęcia poloneza. Sala gimnastyczna oraz alejki wokół szkoły zamieniły się w wielki taneczny parkiet. Poloneza tańczyli uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy, wszyscy ubrani w białe i czerwone koszulki.

Spotkanie wokół „Pana Tadeusza” było nie tylko lekcją historii, ale również doskonałą okazją do odkrywania wartości bycia razem wokół słów i rzeczy pięknych.

GALERIA


ZDOBĄDŹ PRZYJACIÓŁ PRZY WSPÓLNYM CZYTANIU „LEKTURA W PUDEŁKU”

15. 01. 2018 roku cała społeczność szkolna spotkała się po raz drugi przy wspólnym czytaniu. Tym razem miało ono charakter nietypowy. Uczniowie przygotowali specjalne pudełka, w których znajdowały się rekwizyty z wybranej lektury szkolnej. Ponadto były tam wybrane fragmenty dzieła literackiego, jakie dotyczyły trzech przedmiotów. Wspólne czytanie było więc zarazem formą wizualizacji lektury, opowieścią o niej. Wielu uczniów przygotowało krzyżówki, rebusy, zagadki  i quizy do lektur, a także przebrało się za wybranego bohatera literackiego.

                Nauczyciele przygotowali konkursy na temat lektur, co spotkało się z żywym zainteresowaniem dzieci i młodzieży szkolnej. Zabawa, polegająca na rozszyfrowaniu rekwizytów czy kostiumów, zmotywowała uczniów do pełnego zaangażowania. Następnie dzieci zostały rozdzielone na pary (tym razem zastosowano podział wiekowy, ze względu na dobór lektur w klasach młodszych i starszych). Cała szkoła zamieniła się w olbrzymią czytelnię. Dzieci czytały fragmenty lektur, przeglądały zawartość pudełek i główkowały się nad zadaniami. Na zakończenie odbył się korowód w rytm piosenek z adaptacji filmowych bajek.

                Najpiękniejsze pudełka zostaną nagrodzone ocenami bardzo dobrymi oraz celującymi, a także będą wyeksponowane na holu szkoły, aby każdy miał możliwość zatopić się podczas przerwy w nietypowym świecie „pudełkowej lektury”.

GALERIA


Dnia 1 grudnia 2017 roku rozpoczęliśmy akcję czytelniczą "Wspólne Czytanie" w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie. Grudniowe hasło brzmiało „Zdobądź przyjaciół przy wspólnym czytaniu”.

Tego dnia uczniowie mieli za zadanie przynieść swoją ulubioną książkę oraz wystąpić w stroju dowolnej postaci z bajek. Wszyscy zostali podzieleni w pary według ustalonych zasad. Uczniowie klas starszych tworzyli parę z młodszymi. Nikt wcześniej nie wiedział z kim taką parę utworzy. Po gorących poszukiwaniach swojego przyjaciela, czytający udawali się do dowolnego miejsca w szkole. Budynek szkolny został opanowany przez czytających w parach uczniów. Na początku spotkania rozmawiali oni o swoich zainteresowaniach i zamiłowaniach czytelniczych. Po lepszym poznaniu,  przez 20 minut czytali książkę wskazaną przez młodszego kolegę. Po czasie przeznaczonym na czytanie uczestnicy podziękowali sobie za wspólną zabawę i wręczyli upominki. Na zakończenie, uczniów i nauczycieli połączył wspólny taniec, który sprawił wszystkim wiele radości.

GALERIA

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
  Ul. Krężnicka 156
  Lublin 20-518
  poczta@sp39.lublin.eu
  REGON 000767397
  ePUAP - /SP39LUB/SkrytkaESP
 • +48 (81) 750-09-23

Galeria zdjęć